Atatürk Okulu > Amaç ve Esaslar
04-07-2014
YURTSEVERLERE YOL HARİTASI

Cihan Dura

1.8.2014


YURTSEVERLERE!...

 

1) Türkiye Cumhuriyeti yeniden 1919 koşullarında… Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı yeniden tehlikede.

Egemenlik milletin elinden alınmış, Millî İrade felç durumda,

Güneydoğumuz Vatanımızdan koparılıyor.

Millî kararları yabancı güçler aldırıyor.

Ekonomimiz, devletimiz, özel sektör ve halkımız borç batağında. Fabrikalarımız, bankalarımız, limanlarımız, topraklarımız yabancıların eline geçmiş ve geçmekte.

Millî birliğimiz bozulmak isteniyor.

Millî ahlak çöküşte, rejim demokrasiden hızla uzaklaşmakta.

2) Bu acı durum; milletin iradesini temsil edenlerin, hükümetlerin eseridir. Meclisteki muhalefet partileri olup bitene kayıtsız, görevlerini yerine getirmiyorlar. Uyarıları ka’le almıyorlar. 

3) O zaman tek bir çare kalıyor: Doğrudan doğruya milletimizin duruma el koyarak gereğini yerine getirmesi...

Parçalanma, çöküş ve köleleşme ancak bu yoldan önlenebilir. 

4) Bunun için, yurtseverler; bulundukları yerde, her yerde bir araya gelmelidir. Ekipler, yerel dernekler kurmalıdır.

Amaç; Millî Egemenliğin ve Tam Bağımsızlığın yeniden sağlanması, Millî Birliğin korunması ve güçlendirilmesidir. Halkımızı, içinde bulunduğu tehlike hakkında yasalar çerçevesinde uyarmak, aydınlatmak ve bilinçlendirmektir.

YOL HARİTASI

Gençler, Yetişkinler!

Dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. Ortak bir vatanda bir toplum, bir millet olarak yaşıyoruz.

Milletimiz birbirine kültür birliği, dil birliği, din birliği, ülkü birliği, yurt birliği ve soy birliği ile bağlı olan yurttaşların oluşturduğu siyasal bir topluluktur. Bu ulu birlik Atatürk’ün önderliğinde,  dünyaya örnek bir bağımsızlık savaşı verilerek, büyük fedakârlıklarla sağlanmıştır.

Milletimizin düşmanları, işte bu değerleri, kültür, dil, din, ülkü, yurt, soy birliklerini, siyasal birliği yok etmeye çalışıyor. Oysa bizi biz yapan, o birliklerdir. O birlikleri yok etmek, ulu birliği, milleti yok etmektir; seni, beni, hepimizi yok etmektir.

Biz, her birimiz yüksek bir insan toplumu olan büyük Türk Milleti’nin birer üyesiyiz. O’nun hak ve onuruna, bütünlüğüne ve bağımsızlığına, vatanın bir avuç toprağına yapılacak saldırının her birimizin varlığına yapılmış bir saldırı olduğunu biliriz.

Türk Milletinin, haysiyetiyle, şerefiyle yaşamasını sağlayacak olan, sizlersiniz. O’nun varlık mücadelesini, haysiyet ve şeref mücadelesini -ister genç olun, ister yetişkin- verecek olan, sizlersiniz.

Suskunluk yok, rehavet yok, atalet yok. Ülkeyi bu hale getirenlere meydanı bırakmak yok.

Onlar ki senin hak ve onurunu hedef almıştır, Türklüğünü,  varlık ve geleceğini hedef almıştır; topla özgüvenini, kendini savun, mücadele et. Yeteneğin yüksektir senin. Kendine dön, güçlerinin önünü aç. Milletine olan, vatanına olan görevini yerine getir.

Bir yüce görevin, “Birinci Görev”in, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve savunmak görevin yok muydu senin?

İnsan yalnız kendisi için mi yaşar? Elbette hayır! Vatanı için de, milleti için de yaşar. Ahlak da, din de bunu gerektirir.

Öyleyse her birimizin, vatanımız için, milletimiz için yapacağı hizmetler vardır.

Elbette yaşayın hayatınızı: Gezin, dolaşın, sevin, oynayın, eğlenin, spor yapın, dans edin. Ancak günde birkaç saatinizi de milletinize, vatanınıza ayırın. Bundan bir şey kaybetmezsiniz, tersine çok şey kazanırsınız.

Yapacağınız hizmet basittir, sadece bir araya gelmektir. Birlik olmak, ekipler, dernekler kurmaktır.

 Kuvvet ve iş, birlikten doğar.

Atatürk diyor ki: Şayet bir gün, çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun!  Benim bu sözden anladığım şudur: Sırf konuşma ve yazıp çizmeyi, eleştirmeyi, kötülemeyi, çekiştirmeyi, kınamayı, yakınmayı bırakın…,  aşın bunları artık!  

İş yapın!... Her iş yapan, bir kurtarıcıdır.

Ortaya somut eserler koyun, bir araya gelerek her bakımdan güçlendiğinizi hissedin, sonra güçlü olduğunuzu gösterin. Bu, ancak ortak hedefler yönünde çalışmakla, hayatın içinde birlikte iş yapmakla olur. 

EKİPLER

1) Ekipler millî bir amaca, vatan ve millete hizmete yönelik arkadaşlıklardır; çok kolaydır, herkes yapabilir.

Sen, bu mesajı okuyan!

Sana düşüyor çevrendeki ilk adımı atmak! Aç konuyu yurtsever arkadaşlarına. İki arkadaş… üç arkadaş, daha fazla arkadaş, bir araya gelin. Bir “ekip” kurun (“Birinci Görev ekibi” adını verebiliriz bunlara). İçinizden layık olan birini, toplantı ve çalışma düzenini sağlaması için ekip başı seçin.

Uygun bir yerde düzenli olarak toplanın, Atatürkçü Düşünce’yi öğrenin.

Kendinizi yetiştirin, bilgilerinizi birbirinize aktarın.

Aşağıda “Bir Ekibin toplantılarda Kullanacağı İlk Dokümanlar” (Bakınız: EK) kısmından faydalanarak, ilk dokümanlarınızı sırasıyla indirin.  Oturumlarda bir dokümanı birlikte kısım kısım okuyup içeriğini öğrenmeye çalışın, birbirinizi bilgilendirin; her hafta düzenli olarak birkaç kez yapın bunu. Kendinizi Atatürkçü Düşünce hakkında bilinçlenecek, çözüm yollarını öğrenecek, günü gelince yasal çerçevede sorumluluk yüklenecek şekilde yetiştirin. Anlamadığınız, çözemediğiniz hususları araştırın, konuyu bilenlere sorun. Bilinçlenip yetiştikçe, öğrendiklerinizi çevrenize, diğer arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza, halkınıza birer ışık demeti olarak sunun, iletin. 

Atatürkçü Türkiye’yi fikren yeniden inşa ekipleri olarak çalışmalarınızı esas itibariyle şu amaç üzerinde yoğunlaştırın: Millî Egemenliğin ve Tam Bağımsızlığın yeniden sağlanması, Millî Birliğin korunması ve güçlendirilmesi için önce kendini yetiştirme, sonra yurttaşlarımızı uyarma, aydınlatma ve bilinçlendirme.

Bu amaçla:

Millî İrade, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık ve Millî Birlik başta olmak üzere Atatürkçü düşüncenin temel ilke ve kavramlarını, birlikte, daha yakından tanıyın, iyice öğrenip sindirin, bilinçlenin.Yeni üyelerin de aynı konularda yetişmesi için çaba gösterin. Milletimizin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyle ilgili güvenilir araştırmaları bulup okuyun, faydalı Internet sayfalarını, TV programlarını izleyin. Bulgu, yorum ve sonuçları aranızda paylaşın, tartışın, değerlendirin, yayın.

Millî Mücadele ve Cumhuriyet tarihimizi iyi öğrenin,  bu tarihe ait önemli olaylarla ulusal ve yerel Millî Mücadele kahramanlarımızı tanıyın, öğrendiklerinizi yayın. Belleğinize Cumhuriyet tarihimizden anıtlar dikin. Onları saygıyla, ibretle anın. Tarihe mal olmuş o kahramanları kendinize örnek alın.

Ekip üye sayınız en fazla beş civarında olsun. Ancak koşullar uygunsa ve elverişli görürseniz sayınızı artırın. İşbölümüne gidin. Yetiştikçe, birlikte veya her biriniz yeni Birinci Görev ekipleri kurulmasına öncülük edin, yardımcı olun.

Toplantılarınızda asla particilik ve parti tartışmaları yapmayın.

Gerekli gördüğünüzde diğer ekiplerle, amacınızla ilgili kişilerle, toplum kuruluşlarıyla “Birinci Görev”inizi, Atatürkçü çizgiyi temel alarak işbirliği yapın.

**

Atatürkçü öğretiyi çok eksik, bazen yanlış olarak biliyoruz. Birinci Görev arkadaşlıkları sayesinde önceki bilgiler düzeltilecek, tamamlanacak, doğru hale getirilecektir.

Birinci Görev ekibi girişimi, bir örgütlenme değildir; bir aydınlanma, bir bilgilenme ve bilgiyi yayma faaliyetidir. Zaten mevcut veya yeni arkadaşlıkların, bir parça da Atatürkçülük ve vatan hizmetinde kullanılması girişimidir. Ekip üyeleri zaman zaman bir araya gelecek, Atatürkçü ideolojiye yönelik olarak, güvenilir kaynaklardan beraberce bilgi sahibi olacak, birlikte düşünecek, faydalı tartışmalar yapacaklardır.

Birkaç arkadaş bu faaliyeti kendi çevresinde (diyelim Samsun’un bir mahallesinde), diğer birkaç arkadaş ikamet ettikleri yerde (örneğin Amasya’nın bir semtinde), diğerleri başka bir yerde, kendi çevrelerinde (örneğin Erzurum’da, Sivas’ta, Ankara’da) gerçekleştirecektir. Bir yerleşim yerinde birçok ekip oluşabilecektir. Ancak ekipler birbirinden bağımsızdır. Aralarında organik veya hiyerarşik herhangi bir bağ yoktur. Her ekibin üyeleri, Atatürkçülük üzerinde doğru belgeleri kullanarak kendi içlerinde karşılıklı konuşacak, anlatacak, bilgilerini artıracak, birbirini eğitecek, bu bilgileri başkalarına taşıyacaklardır!  Yeterli bilgi donanımını sağladıkları gün, yeni ekiplerin kurulmasına öncülük edeceklerdir.

Birinci Görev Ekipleri” bir okulun birer küçük sınıfı gibidir: Orada yalnız bilgi ve öğrenme vardır, Atatürk yolunda, vatan hizmetinde karşılıklı eğitim vardır, yetişme ve olgunlaşma, cehaleti, üzerine bilgiyi yayarak yok etme vardır.

 

EK: BİR EKİBİNTOPLANTILARDA KULLANACAĞI İLK DOKÜMANLAR

 

-MİLLİ İRADE NEDİR, NASIL GERÇEKLEŞİR?

http://cihandura.com/med/352-altinci-ders-oezet-mll-rade-nedr-nasil-gercekler-.html

 

-MİLLÎ EGEMENLİK NEDİR?

http://cihandura.com/med/368-yednc-ders-mlli-egemenlk-nedr.html

 

-TAM BAĞIMSIZLIK NEDİR?

http://cihandura.com/tbd/362-tam-baimsizlik-nedr-.html

 

-MİLLÎ BİRLİK NEDİR, NİÇİN GEREKLİDİR?

http://cihandura.com/ataturk-yazilari/367-atatuerk-uyariyor-mlli-brlk-nedr-ncn-gerekldr.html

 

-TARİHİMİZİ NEDEN ÖĞRENMELİYİZ? (Turgut ÖZAKMAN)

http://cihandura.com/tarih/373-tarhmz-neden-oerenmelyz-turgut-oezakman.html

*

Diğer dokümanlar için bakınız:

“Atatürk Okulu” kategorisi:  http://cihandura.com/ 

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura