Yazı Kategorileri > Emperyalizm Yazıları
20-07-2016
TÜRKİYE - AMERİKA İLİŞKİLERİ TARİHİNDEN BUGÜNE IŞIK TUTAN DİYALOGLAR

Cihan Dura

20.7.2016

 


- Woodrow Wilson (ABD Başkanı, 1919): “ Amerika’da Türk düşmanlığı inanılmayacak ölçüdedir. Türkiye haritadan silinmelidir.”

- Feridun Cemal Erkin (İsmet İnönü Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, 1946):“Türkiye, kaderini ancak Amerika ve Büyük Britanya’ya bağlarsa, esenliğe kavuşabilir.”

-Thornburg Raporu (1947): Türkiye Amerikan çıkarlarının büyük önem kazandığı bir yerde bulunmaktadır. Türkiye bizden yardım isterse, yalnız sermayemizi değil, aynı zamanda hizmetlerimizi, geleneklerimizi ve ideallerimizi değerlendireceğimiz ve elden gitmesine fırsat vermeyeceğimiz bir yatırım fırsatı doğacaktır.

-Celal Bayar (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 1957) "Ülkemizde Amerika'nın gelişme merhalelerini takip ederek çalışıyoruz. Otuz yıl sonra bu ülke 50 milyon nüfuslu küçük bir Amerika olacaktır."

Richard Podol (ABD görevlisi, 1975): “Yirmi yıldan fazla bir zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan Amerikan yardım programı artık meyvelerini vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk’ün bulunmadığı bir bakanlık ya da bir iktisadi kamu kuruluşu hemen hemen kalmamıştır. Bu kimseler halen bulundukları örgütte ‘ilerici güç’ niteliğini taşımaktadır.”

* *** *

-Judith Yaphe (ABD Milli Savunma Akademisinde Öğretim Üyesi): “Türkiye tehlike algılaması konusunda artık homojen değil. Dahası, sistemin stratejik düşünme mekanizması zayıf ve gittikçe parçalanıyor. Artık tek Türkiye yok. ABD işi bitirdi bile!

-CIA (Turgut Özal biyografisinden, 1990’lar) : “Gelmiş geçmiş en ABD yanlısı Türk lideri…”

-Barack Obama (ABD Başkanı, 2012): “Kendisiyle gurur duyduğum beş liderden biridir; R.T. Erdoğan’ın söylediklerine inanırız. Taahhütlerde bulundu, o doğrultuda ilerleyeceğine inanıyoruz. Amerika'nın çıkarları ve ilgileri konusunda titiz davranacağını biliyoruz.”

-Rockefeller (1956): “Azgelişmiş ülkelere yapılan yardımda özel amaç, o ülke ekonomilerinin kilit noktalarını ele geçirmektir.”

-J. F. Kennedy (ABD Başkanı, 1962): “Dış yardım ABD’nin dünyayı denetleme ve etkileme araçlarından biridir.”

* *** *

-Turgut Özal (Türkiye Cumhurbaşkanı, !989-1993): “Kapıları ardına kadar açacağız. İsteyen istediği yerde yatırım da yapacak, mülk de alacak, ticaret de yapacak. Bu dediklerim gerçekleşirse Türkiye Ortadoğu’nun Amerika’sı olur.”

-Jan de Plessis (TEKEL’i 1,7 milyar Dolar’a kapatan British American Tobacco Yönetim Kurulu Başkanı, 2008): "Sabır ve uzun vadeli hedeflerden bahsederken, arşivlerimizden çıkan 1932 yılında yapılan bir Yönetim Kurulu tartışmasını bilmek isteyeceğinizi düşündüm. ’Yıllık gideri 10 bin pound olan Türk Tütün Tekeli’nin idaresini üstlenmeliyiz.’ O tarihte bunun tatmin edici bir anlaşma olacağı düşünülüyordu. Bence yaptığımız modern anlaşma daha iyi ve her ne kadar bazı şeyler daha pahalı olsa bile, kesinlikle 76 yıl beklemeye değer."

* *** *

-Graham Fuller ve Paul Henze (CIA ajanları, 1980’ler): Atatürkçülük ölmüştür. Ulus devletler dönemi bitmiştir. Türkiye, Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli, çok ırklı bir yapıyı dönmelidir. Bunun için en iyi yol Ilımlı İslam’dır. Etnik kimlikler kendilerini ifade edebilmelidir.”

Ramazan Kurtoğlu (İktisatçı ve Uluslararası Finans Uzmanı): “Amerika’nın yeni milli güvenlik konsepti; kendi içinde homojenliği beslerken, dışarısı için her ülkenin kendi içinde etnik ve dinsel mikrolaşmayı, cemaatleşmeyi ve çatışmayı öngörüyor.”

-Cevdet Sunay (Genel Kurmay Başkanı, 1960-1966): Donumuza kadar her şeyimizi Amerika veriyor. Tabii ki onu dinleyeceğiz."

* *** *

-Rahmi Koç (TÜSİAD): “Amerika karar verdiğini yapıyor. Güç onda. Amerika bir şey dediği zaman hepimiz boyun eğeceğiz.”

Marc Parris (ABD’nin Türkiye Büyükelçisi, 1997-2000): “Türkiye’nin kenarda kalması savaşı birkaç hafta daha geciktirir, ancak ondan sonrası var. ABD’den yardım istemeye kalktığınızda, Beyaz Saray’ın telefonları hep meşgul çalar.”

Paul O’Neill (ABD Hazine Bakanı,2001): “IMF programlarının başlatıldığı ülkelerde, hükümetlerin, istediğimiz adımları atmaları; yapacağımız yardım programından önce gelmeli. Önce reform, sonra para!” *

-Albert Wohlstetter (Amerikan Savunma ve Savaş Stratejisti, 1980): “Humeyni Devrimi’ne Türkiye’de cevap vereceğiz.” (Çevirisi: Türkiye’de Amerikan İslam’ı kuracağız.)

Joseph Biden (ABD Başkan Yardımcısı, 2009. Türkiye’nin Filistin davasını destekleyici tutumu üzerine): “Türkiye’nin etrafını ateş çemberine çeviririz.”

-Brad Sherman (Ermeni soykırım tasarısına "evet" oyu veren Amerikalı Demokrat Senatör):"Birkaç gün kızar ve unuturlar. Fransa'ya da kızdılar... Ama şimdi iki ülke arasındaki ticarete bakın. Ticaret hacmi tavan yaptı."

-Barack Obama (ABD Başkanı): “Asıl olan ABD devletidir. Ben mizaç olarak Bush’dan farklı olabilirim, ancak ABD’nin hedefleri değişmez.”

* *** *

- Mustafa K. Atatürk: “Sakın kapıyı aralık bırakmayın, farkına varmadan, ardına kadar açılır.”

KAYNAK: http://cihandura.com/emperyalizm-yazilari/54-tuerkiye-bat-likileri-uezerine-bretlik-diyaloglar.html (20.7.2016)

 

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura