Diğerleri > Cumhuriyet Tarihimiz
11-02-2012
TARİHİNİ BİLMEYEN ULUSLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR: 19 - 25 MAYIS

TARİHİNİ BİLMEYEN ULUSLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR: 19 MAYIS

MİLLİ MÜCADELE

1919 -Atatürk’ün, karargâhı ile birlikte sabah 7.00’de Samsun’a çıkması.  -İkinci Damat Ferit Hükümeti’nin kurulması. -İstanbul Fatih’de ilk protesto mitingi. -Alaşehir’de Ulucami’de yapılan toplantıdan sonra Kuva-yı Milliye kurulmasına karar verilmesi. -Burdur’un İtalyanlarca işgal edilmesi. -İzmit’in İngilizlerce işgali. -İzmir’de Yunanlıların basına sansür koyması.

1921 -Saltanat Şurası’nda Sevr’e tek red oyu veren Topçu Rıza Paşa’nın ölümü.

CUMHURİYET

1924 -Musul sorunu ile ilgili Türk-İngiliz görüşmelerinin İstanbul’da başlaması (Haliç Konferansı)

1938 -Atatürk’ün son kez 19 Mayıs törenini izlemesi ve akşam Hatay sorunu dolayısıyla Mersin’e hareket etmesi.

 

DÜŞÜNCELER

-19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun. Hepimize bir görev düşüyor Cumhuriyetimizi korumak için. Kimsenin “ben ne yapabilirim ki” demeye hakkı yoktur.

-Alaşehir’de kurulan Kuva-yı Milliye bugün bize tutacağımız yolu gösteriyor.

-1919’da silahla işgal ettiler Türkiye’yi; bugünse ticaretle, borçlandırmayla işgal ediyorlar; soktukları sermaye ile, özelleştirme ile, topraklarımızı dolar karşılığı satın alarak işgal ediyorlar.

-Basına sansürü kim koymuş, Yunan!... Peki ya bugün? Basınımız bugün neden bazı haberlere, yazarlara sansür uyguluyor?

-Koskoca Şura’da Sevr Antlaşması’na sadece bir kişi ret oyu veriyor: Topçu Rıza Paşa!... Altın neden altındır, neden değerlidir, nadir olduğu için. Mustafa Kemal Paşa da öyleydi. Var mı tanıyan aramızda Topçu Rıza Paşa’yı? Kim araştıracak, kim tanıtacak onu bize?

-Atatürk’ün sözü özü birdi. Milletine verdiği hangi sözü yerine getirmek üzere hasta hasta Mersin’e hareket etti? Bilmiyorsak, merak edip araştıralım. Gerçekleri bulma süreci daima merakla başlar.

 

***

TARİHİNİ BİLMEYEN ULUSLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR: 20 MAYIS

MİLLİ MÜCADELE

1919 -Venizelos’un Anadolu Rumlarının silahlandırılmasını emretmesi.  -İstanbul’da İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin kurulması. -Damat Ferit’in İngiliz yetkililere “Ermenilere doğuda özerklik verilebileceğini” bildirmesi. -Dahiliye Nazırı ve gazeteci Ali Kemal’in, Fransızlara “hükümetin Fransız mandasını kabule hazır olduğu”nu açıklaması. -Refi Cevat Ulunay’ın yazısı: “Bütün dünya İngiliz adaletine hayrandır.”

 

CUMHURİYET

1934 -Kayseri Bez ve İplik Fabrikası’nın temelinin atılması.

1938 -Atatürk’ün Mersin’e gelmesi ve uyarı niteliğindeki geçit törenini izlemesi.

 

DÜŞÜNCELER

-  Venizelos’un emri bugün ne anlama geliyor, özellikle Türkiye’nin 1919’lardakine benzer koşullara sürüklendiği varsayımı altında?

-  Vahidettin İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesiydi. Bugün BOP’un eşbaşkanı olan şahıs kimdir?

-  “Vahidettin - Damat Ferit - Ali Kemal - Refi Cevat Ulunay”… Sizce bu isimlerin yerine bugün yönetimde ve medyada olanlardan adları en uygun olanlar kimlerdir?

-  Atatürk fabrikalar açtırıyor, çünkü gerçeği görüyor, çünkü sözünün eri: Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadî zaferlerle taçlandırılmadıkça kalıcı olamaz.

-  Atatürk hasta hasta gittiği Mersin’den kimleri uyarıyordu? Bugün ne kadar hasretiz böyle onurlu bir duruşa…  Bu sözün, hakikatin bir tokadı gibi yüzümüzde şakladığını hissediyor musunuz? Bence iktisadi zaferlerimiz yarım kaldı, hatta birer birer uçup gitti elimizden. Dolayısıyla siyasi ve askeri zaferlerimiz  de silinip gitme yolunda…

 

***

TARİHİNİ BİLMEYEN ULUSLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR: 21 MAYIS

MİLLİ MÜCADELE

1919 -Menemen’in Yunanlılarca işgali.   -Albay Bekir Sami Günsav’ın Bandırma’ya gelmesi, Yunan bayraklarını toplatması, halkı silahlanmaya çağırması.   -Epir Valisi Stergiadis’in Yüksek Komiser olarak İzmir’e gelmesi.   -Refi Cevat Ulunay’ın yazısı: “İngilizleri istiyoruz. Bizi onlar elimizden tutarak kurtaracak.”

1921 -Ethem’in Kurmay Başkanı Yüzbaşı Halil’in, İstiklal Mahkemesi kararı ile Ankara’da idam edilmesi.

1922 -General Hacianesti’nin Trakya Ordusu Komutanlığı’na atanması.   -Ali Kemal’in yazısı: “Ankara’nın Yunan’ı denize dökeceği, bir kuru vaattir.”

 

DÜŞÜNCELER

-Düşman işgali gören Menemen daha sonra bir trajedi daha yaşamıştır. Bilgilerinizi tazeleyin, şu yazıyı okuyarak: Menemen Olayı ve Devrim şehidi Kubilay. Tıklayın:

http://www.haberpotasi.com/forum/tarihi-dosyalar/1997-devrim-sehidi-kubilay-belgelerle-ve-fotograflarla.html

Albay Bekir Sami’yi yeterince tanımıyoruz; hele gençlik, o hiç tanımıyor. Oysa Albay Bekir Sami’ler gençliğin kendine örnek alacağı yurtseverlerdendir. Bir kitap yazılmış hakkında, eminim içimizden biri bulup okur, bir makale ile Albayımızı bize daha yakından tanıtır. İşte o kitap: Hamdi Gürler, Kurtuluş Savaşı'nda Albay Bekir Sami Günsav  Mayıs Haziran 1919, GKB yayını, Ankara, 1994.

-Yunanlar İzmir’de yüksek komiser, Trakya’da ordu komutanı!... Türkiye böylesine utanç verici günler gördü, asla unutma bu felaketi.

Refi Cevat Ulunay, Çerkes Etem, Ali Kemal … Bu şahıslar İstiklal Harbimize şu veya bu şekilde karşı çıkanlardandır. Atatürk’ü gölgelemek amacıyla, bunları ve benzerlerini (Vahidettin, Mustafa Sabri,Şeyh Sait,…) yüceltenler, yazı, kitap yazanlar var. Ey Atatürkçü! Bu durum, ne anlama geliyor, ellerini şakağına daya ve düşün. Göreceksin ki sana bir görev düşüyor burada. Kendini aş, bu görevini yerine getir.

***

TARİHİNİ BİLMEYEN ULUSLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR: 22 MAYIS

MİLLİ MÜCADELE

1919 -Kadıköy’de Yunan işgalini protesto mitingi -Anadolu’nun birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır’da da Yunan işgalini protesto mitingi    -57. Tümen Komutanı (Aydın) Albay Şefik Aker’in silah deposunun kapısını açık bıraktırarak halkın silahlanmasını sağlaması.

 

1920 -Anzavur kuvvetlerinin yenilip dağılması.

 

1921 -Atatürk’ün Kâzım Karabekir’e emri: “Enver Paşa’nın Anadolu’ya gelmemesi için önlem alınması…”

 

DÜŞÜNCELER

1919  -  Albay Şefik Aker’in güzel bir resmi, hayatından diğer kahramanlık sahneleri için tıklayınız. Şu emri neden verdi, öğreniniz: “… İşgal ettiğiniz mevzi, yüzlerce askerimizin kanına bedel zapt olundu. Burada durmak imkânsızdır gibi söz ve yorumları bir daha görmek istemem. Her neye mal olursa olsun, mevziinizi muhafaza edeceksiniz. İcap ederse hepiniz orada gömüleceksiniz. Tahkimatı ikmal edilip o mevzi temin edilinceye kadar her ne maksatla olursa olsun oradan her kim ayrılırsa idam edileceğini kat'i surette ihtar eylerim.”

http://haber.mynet.com/detay/guncel/en-kritik-emir/464856

Aynı yerde bir okurun şu notunu da göreceksiniz: “Yaşıyor olsalardı sanırım şu an ya gözaltında ya da Silivri’de olurlardı. Vatanı kurtarmak vatanı sevmek suç değil mi?”

1920  -   Anzavur kuvvetleri kim tarafından, kimlere karşı, hangi amaçla oluşturuldu? Atatürk İstiklal harbi sırasında yalnız dış düşmana karşı değil, iç düşmana karşı da savaşmak zorunda kalmıştır. Bunlardan bazıları ve Ahmet Anzavur ayaklanmaları hakkında kısa bilgi için bakınız:

http://www.wardom.com.tr/turk-istikal-harbi-sirasinda-meydana-gelen-ayaklanmalar-t242434.html?s=37cf400afb11152181787d4b62a70104&

Anzavur kuvvetleri farklı bir ad altından bugün de kurulmuş bulunuyor. Farklı araçlarla bugün de işbaşındadır, yakında silahlarıyla da karşımıza çıkabilir.

1921  -   Enver Paşa kimdi, neler yaptı? Atatürk onun Anadolu’ya gelmesini neden istemedi?

***

TARİHİNİ BİLMEYEN ULUSLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR: 23 MAYIS

MİLLİ MÜCADELE

1919 -Atatürk’ün Kâzım Karabekir’e “mitingler yapılarak İzmir işgalinin protesto edilmesini” isteyen telgrafı. -200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet mitingi.  -8.Girit Alayı’nın İzmir’e gelmesi. -57.Tümen Komutanı Albay Şefik Aker’in Harbiye Nezareti’ne yazısı: “Durumu düzeltmek için Kuva-yı Milliye Teşkilatı kurmanın en iyi tedbir olacağı…” -Sait Molla’nın belediye başkanlarına telgrafı: “İngiliz mandası istediğinizi İtilaf Devletleri’ne, hükümete ve gazetelere bildirin.”

1920 -Adapazarı’nın geri alınması. -Fransızlarla Ankara’da 20 günlük geçici bir mütareke yapılması.

1921 -Vahidettin’in Yüksek Komiser Rumbold’a söyledikleri: “Büyük Devletler’in arabuluculuk değil, baskı yapmaları… Trakya’da bir tampon devlet kurulması.

 

CUMHURİYET

1938 -İstanbul Elektrik Şirketi’nin satın alınması.

 

DÜŞÜNCELER

1919 -Atatürk İzmir işgalinin protesto edilmesini” neden istedi? Sadece mitingler, protestolar yapmak  yeterli miydi? Nutuk’un ilk sayfalarını açınız, bu soruların yanıtlarını Atatürk’ün kendi kaleminden okuyunuz.

-  200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet mitingi!... Bu miting hangi amaçla yapılmıştı?

-  Albay Şefik Aker’i dün andık. Aydın’da halkın düşmana karşı silahlanmasını sağlamıştı. Bugünse vatanı savunmak için kuva-yı milliye kurulmasını istiyor.  Onu yine saygıyla analım, daha fazla araştırıp öğrenelim.

-Herkes ancak kendi cibilliyetinin, kendi mayasının gerektirdiğini yapıyor: Atatürk işgale karşı çıkılmasını isterken,  Sait Molla da İngiliz mandası istiyor. Mandacılar bugün de var ülkemizde, bunlardan bakalım kaç tanesinin adını söyleyebileceksiniz?

1921 - Sait Molla İngiliz yönetimi istiyor, ya Vahidettin, o ne istiyor? İngilizlerin kimlere baskı yapmasını istiyor?

1938 -Atatürk satın alır, RTE satar. Karşılaştırmak bile abes. AKP iktidarı Atatürk döneminde ve daha sonra kurulan yüzlerce kamu tesisimizi yerli ve yabancı fırsatçılara peşkeş çekmiştir. Şu sıralarda elektrik dağıtım kuruluşlarını da elden çıkarıyor.

 

***

TARİHİNİ BİLMEYEN ULUSLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR: 24 MAYIS

MİLLİ MÜCADELE

 

1919 -Rauf Orbay’ın İstanbul’dan ayrılarak Bandırma’ya geçmesi.

 

1920 -Wilson’ın Senato’ya ABD’nin Ermeni mandasını üzerine almasını önermesi.

 

1921 -Ankara’ya Atatürk’ü öldürmek için geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sagir’in idam edilmesi.

 

CUMHURİYET

1938 -Atatürk’ün Adana’da yine uyarı niteliğindeki askerî geçit törenini izlemesi, akşam trenle Ankara’ya hareketi.

DÜŞÜNCELER

1919 -Rauf Orbay yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden, Atatürk’ün yakın arkadaşlarından olmakla birlikte, daha sonra muhalifleri arasına katılmıştır. Hayatı hakkında bakınız:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_sTAbLJAgRMJ:tr.wikipedia.org/wiki/Rauf_Orbay+%22Rauf+Orbay%22&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&source=www.google.com.tr

1920 - Bugünkü ABD başkanı Obama, Ermenistan lehine AKP hükümetinden neler istedi, hangi isteklerini elde etti, öğreniniz.

1938 -Atatürk ilk uyarısını nerede, hangi ülkeye karşı, hangi amaçla yapmıştı?  İpucu: Hatay sorunu.

 

***

TARİHİNİ BİLMEYEN ULUSLAR YOK OLMAYA MAHKÛMDUR: 25 MAYIS

1919 -Atatürk’ün Samsun’dan Havza’ya gelmesi. -Manisa’nın Yunanlılarca işgali ve sıkıyönetim ilan edilmesi. -Albay Şefik Aker’in Ödemiş deposundaki silahların, halka dağıtılmasını emretmesi. -Trabzon Metropoliti Hrisantos’un Lloyd George (Corc)’a gönderdiği muhtıra: “Trabzon, Samsun, Sinop, Amasya ve Şebinkarahisar’ı içine alan bölgede ve tek bir devletin güdümü altında, özerk bir Pontus yönetimi kurulması…”

1921 -Sonuç alamayacaklarını anlayan ve Türklerle savaşmayı göze alamayan İtalyanların Marmaris’i boşaltmaları. -Yüksek Komiser Rumbold’un raporu: “Kürt ayaklanması İngiltere ile Türkler arasındaki çatışmada düşünülebilir.”

1938 -Atatürk’ün Ankara’da son gecesi.

DÜŞÜNCELER

1919 -Atatürk Havza’da hangi ünlü bildirisini yayınladı? Bildiride işgallerin yurt genelinde protesto edilmesini istemiştir. Amacı ulusal bilinci alevlendirmektir. Daha fazla bilgi için Google’dan araştırınız.  Nutuk’un ilk sayfalarına bakınız.

-Albay Şefik Aker yine görev başında. Bize bugün de Albay Şefik Aker gibi vatanseverler lazım. Onlar mutlaka ortaya çıkacaklardır. Kimbilir, biri de belki sizsiniz.

-Trabzon Metropoliti Hrisantos kim, Rum azınlık! Sözde din adamı, ancak siyaset yapıyor. Ne istiyor: Özerk bir Pontus yönetimi istiyor, daha sonra devlet isteyecek, kazları ürkütmemek lazım. Kimin yardımıyla, o zamanki süper güç İngiltere’nin… Bugünse başımızda Bartolemeos papazı var. AKP iktidar oldu olalı deli dana gibi Anadolu’yu dört dolaşıyor. Bir bakıyorsunuz Antalya’da, bir bakıyorsunuz Trabzon’da, bir bakıyorsunuz başka bir yerde. Merhametten maraz doğar, her şey dengeli olmalı. Ne var ki  bir kısım siyasetçi güruhu ona ve benzerlerine oy uğruna her ödünü veriyor. Şu kitabı tavsiye ediyorum size, bulup mutlaka okuyun: Necdet Sevinç, İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet, Bilgeoğuz yayınları, İst. 2011.

1921 -İngilizi görüyor musunuz, “Kürt ayaklanmasını İngiltere ile Türkler arasındaki çatışmada kullanmayı” düşünüyor. Bugün Türkiye’de için için kaynatılan Kürt ayrılıkçılığının arkasında da yine İngilizler vardır, Fransa, Almanya, Amerika vardır. Dikkat! Dünyanın iki haydut devleti, İngiltere ve ABD hem Rum azınlıkların arkasında, hem Kürt bölücülerin… Hiç kuşkunuz olmasın, Çerkezler başta, diğer etnik grupları da kışkırtma planları üzerinde çalışıyorlar. Bizim türedi siyasetçiler de Kürt bölücülere özerklik verince işin biteceğini sanıyorlar.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura