> Önerilerim
11-02-2012
Önerdiğim Kitaplar

KİTAPLIĞIMDAN TAVSİYE KİTAPLAR

 

1) Değerli okurlarıma tavsiye ettiğim kitapları 2007 yılı sonu itibariyle, kişisel kitaplığımda ön planda olan yapıtları gözden geçirerek belirledim; şu ölçütlere göre:

  • ·Kitapları sadece Türkçe yapıtlar arasından seçtim.
  • ·Formasyonuma en fazla katkıda bulunduğuna inandığım, akademik hayatımda en fazla başvurduğuma inandığım yapıtları tercih ettim.
  • ·Alanında isim yapmış, ses getirmiş kitapları da görmezden gelemedim.
  • ·Okuyana faydalı olacağına inandığım, rahat ve kolay anlaşılan, uzmanlık ve emek ürünü olduğu belli olan yapıtları da kattım seçkime.

2) Kitapların bazılarının baskı yılı oldukça eskidir. Ancak bunlardan kimilerinin daha yeni baskıları piyasada bulunabilir. Diğerlerini kütüphanelerde aramak gerekir.

3) Kitapları aşağıda sunduğum konu sınıflamasına göre 12 öbeğe ayırdım. Bu sınıflamayı kendi ilgi alanlarıma göre yaptım. Bundan başka, her kategoride kitapları yazarın soyadına göre sıraladım.

Yararlı olması dileğiyle.

 

KONU SINIFLAMASI

1-Araştırma, Bilim, Bilimsel Yöntem

2-Atatürk, Atatürkçülük, Çağdaşlaşma

3-Din, İslam, İslamcılık

4-Edebiyat, Türkçe

5-Ekonomi (Genel)

6-Ekonomi (Uluslararası İktisat ve Ekonomik Gelişme)

7-Ekonomi (Osmanlı-Türkiye)

8-Felsefe

9-Politika

10-Tarih (Genel)

11-Tarih (Osmanlı-Türkiye)

12-Diğer Alanlar

 

1-Araştırma, Bilim, Bilimsel Yöntem

ADIVAR, A. Adnan, Tarih Boyunca İlim ve Din, Remzi Kitabevi, 5.B., İst., 1994, 487 s.

DESCARTES, René, Yöntem Üzerine Konuşma, (Çeviren: A.Timuçin ve A. Timuçin), Cumhuriyet gazetesi yayını, İst, 1998, 125 s.

DUVERGER, Maurice, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, (Çeviren: Ünsal Oskay), 6.B., BilgiYayınevi, Ank., 2002, 468 s.

KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 2. B., Hacettepe-Taş Kitapçılık, Ank., 1984, 304 s.

KARASAR, Niyazi, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 4. B., Hacettepe-Taş Kitapçılık, Ank., 1984, 142 s.

KILIÇBAY, Ahmet, Ekonometrik Metotlar ve Araştırma, İstanbul Üniversitesi yayını, İst., 1975, 426 s.

ÖZDEMİR, Emin ve Adnan Binyazar, Yazma Öğretimi Yazma Sanatı, 4.B., Papirüs Yayınları, İst., 1998, 160 s.

SEYİDOĞLU, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 5.B., Güzem Yayınları, İst., 1993, 240 s.

TÜRKDOĞAN, Orhan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları, İst., 1989, 284 s.

TÜTENGİL, Orhan, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metot, 3.B., İstanbul Üniversitesi yayını, İst., 1975, 137 s.

YILDIRIM, Cemal, Bilim Felsefesi, 3.B., Remzi Kitabevi, İst., 1991, 256 s.

YILDIRIM, Cemal, Bilimin Öncüleri, 19.B., TÜBİTAK Yayını, Ank., 2003, 218 s.

 

2- Atatürk, Atatürkçülük, Çağdaşlaşma

AĞAOĞLU, Samet, Babamın Arkadaşları, İletişim Yayınları, İst., 1998, 239 s.

AKSOY, Muammer, Atatürk ve Tam Bağımsızlık, Cumhuriyet Gazetesi yayını, İst., Eylül 1998, 112 s.

ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ank.,1991, 638 s.

Atatürkçülük: Atatürkçü Düşünce Sistemi (Üçüncü Kitap), Millî Eğitim Basımevi, İst.,1984, 274 s.

Atatürkçülük (Birinci Kitap): Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, MEB Basımevi, İst., 1988, 734 s.

Atatürkçülük Nedir? İleri Yayınları, İst. 2003, 317 s.

Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, İst.

ATAY, Falih Rıfkı, Çankaya -Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar- Bateş, İst., 1984, 586 s.

AYDEMİR, Ş. Süreyya, Tek Adam: Mustafa Kemal (1919-1923), (3 Cilt)., 2.B., Remzi Kitabevi, İst.,1965.

AYDOĞAN, Metin, Bitmeyen Oyun ve Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler 1919-1999, 6. B.,Otopsi yayını, İst., 2001,338 s.

AYSAN, Mustafa, Atatürk’ün Ekonomi Politikası, 6.B., Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İst., 2000, 190 s.

BERKES, Niyazi, Türk Düşününde Batı Sorunu, Bilgi Yayınevi, Ank., 1975, 304 s.

BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Yayına hazırlayan: Ahmet Kuyaş), 3.B., Yapı Kredi Yayınları, İst., 2002, 598 s.

BORAK, Sadi, Atatürk’ün Resmî Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, 2. Baskı, Kaynak Yayınları, İst., 1997, 448 s.

BOZKURT, Mahmut Esat, Atatürk İhtilali, 3.B., Kaynak Yayınları, İst., 1995, 288 s.

CEBESOY, A. Fuat, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İst.,1967, 174 s.

ÇOTUKSÖKEN, Yusuf, Atatürk Antolojisi, 3.B., İnkılap Kitabevi Yayınları, İst., 1999, 424 s.

ERGUN, Perihan, Cumhuriyet Aydınlanmasında Öncü Kadınlarımız, Tekin Yayınevi, İst., 1997, 317 s.

GÖKÇEN, Sabiha, Atatürk'le bir Ömür,Altın Kitaplar Yayınevi, İst.,1994, 316 s.

İLHAN, Attila, Ulusal Kültür Savaşı, Özgür Yayın Dağıtım, İst., 1986,247s.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, Atatürk, 4.B., İletişim Yayınları, İst.,1983,173 s.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, Ergenekon (Milli Mücadele Yazıları), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ank., 1990, 240 s.

KIŞLALI, Ahmet Taner, Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği, İmge Kitabevi Yayınları, Ank., 1993, 359 s.

KIŞLALI, Ahmet Taner, Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, 6.B., İmge Kitabevi Yayınları, Ank., 1999, 302 s.

KÖKLÜGİLLER, A., Atatürk’ten Düşünceler ve Özdeyişler, Yuva Yayınları, İst.,2004, 158 s.

ORUÇ, Yener, Atatürk’ün ‘Fikir Fedaisi’ Dr. Reşit Galip, Gürer Yayınları, İst., 2007, 320 s.

OZANKAYA, Özer, Cumhuriyet Çınarı, 2.B., T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ank.,1995, 479 s.

ÖZAKMAN, Turgut, Vahidettin, M. Kemal ve Millî Mücadele, 2.B., Bilgi Yayınevi, Ank., 1998, 798 s.

ÖZAKMAN, Turgut, 1881-1938 Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Bilgi Yayınevi, Ank., 1999, 440 s.

ÖZAKMAN, Turgut, Şu Çılgın Türkler, 184.B., Bilgi Yayınevi, Ank., 2005, 748 s.

ÖZDEN, Yekta Güngör, Şiirlerle Atatürk, 4.B., İleri Yayınları, İst., 2005, 391 s.

TONGUÇ, İ.Hakkı, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, 2.B., Çağdaş Yayınları, İst., 1990, 244 s.

TUNAYA, Tarık Zafer, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, 3.B., Arba Yayınları, İst., 1994, 316 s.

YETKİN, Çetin, Karşı Devrim 1945-1950, Otopsi Yayınevi, İst.,2002, 727 s.

 

3- Din, İslam, İslamcılık

AYDIN, Erdoğan, Nasıl Müslüman Olduk? Türklerin Müslümanlaştırılmasının Resmî Olmayan Tarihi, Başak Yayınları, Ank., 1994, 284 s.

BULUT, Faik, Tarikat Sermayesinin Yükselişi, Öteki Yayınevi, İst., 1995, 485 s.

Çağdaş Türkiye’de İslam, (Yayına hazırlayan: Richard Tapper), Sarmal Yayınevi, İst., 1993, 299 s.

DEĞER, M. Emin, Bir Cumhuriyet Düşmanının Portresi, Cumhuriyet Kitapları,İst., 2000, 416 s.

HOODBHOY, Pervez, İslam ve Bilim, (Çeviren: Eser Birey), 2.B., Cep Kitapları, İst., 1993, 223 s.

KIRÇAK, Çağlar, Türkiye’de Gericilik 1950-1990, İmge Kitabevi, Ank., 1993, 384 s.

NEBİLER, Halil, Türkiye’de Şeriatın Kısa Tarihi, Ütay Yayınları, İst., 1994, 180 s.

NİRUMAND, Bahman, İran’da Soluyor Çiçekler, (Çeviren: Kemal Kurt), Belge Yayınları, İst.,1988, 272 s.

ÖZAKINCI, Cengiz, United States of İrtica 1945-1999, 2.B., Otopsi Yayınevi, İst., 1999, 319 s.

ÖZAKINCI, Cengiz, İslam’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü 827-1107, 3.B., Otopsi Yayınevi, İst., 2002, 314 s.

SASSON, Jean P., Sultana: Suudi Arabistan'da Peçe Ardından Gerçek Bir Yaşam Öyküsü, (Çev. H. Bilimer), 4.B., Varlık Yayınları, İst.,1995.

TOKER, Metin, Şeyh Sait ve İsyanı, Akis Yayınları, Ank.,1968, 136 s.

TUNAYA, Tarık Zafer, İslamcılık Akımı, Simavi Yayınları, İst., 1991, 296 s.

ÜLKEN, H. Ziya, İslam Felsefesi, 4.B., (Yayıma hazırlayan: Gülseren Ülken), Cem Yayınevi, İst., 1993, 414 s.

YETKİN, Çetin, 12 Eylül’de İrtica Niçin ve Nasıl Gelişti? Ümit Yayıncılık, Ank.,1994, 134 s.

 

4- Edebiyat, Türkçe

AKSOY, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1: Atasözleri Sözlüğü, İnkılap Yayınevi, İst.,1993, 486 s.

BANGUOĞLU, Tahsin, Türkçenin Grameri, 2.B., Türk Dil Kurumu Yayınları, Ank., 1986, 628 s.

GENCAN, T. Nejat, Dilbilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ank., 1966, 412 s.

HACIEMİNOĞLU,Necmettin, Türk Dilinde Fiiller, Cönk Yayınları, İst., 1984, 219 s.

HATİBOĞLU, Vecihe, Türkçenin Ekleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ank., 1981, 173s.

HAYYAM, Bütün Dörtlükler, (Türkçesi: Sabahattin Eyuboğlu), Cem Yayınevi, İst., 1981, 208 s.

HİSAR, Abdülhak Şinasi, Geçmiş Zaman Fıkraları, Varlık Yayınları, İst.,1971, 266 s.

LA FONTAİNE, Masallar, (Türkçesi: Sabahattin Eyuboğlu), Cem Yayınevi, İst., 1997, 544 s.

ÖZDENOĞLU, Şinasi, Anılar ve Portreler, Cumhuriyet Kitapları, İst., 2000, 175 s.

SİNANOĞLU, Oktay, “Bye-Bye” Türkçe, 10.B., Otopsi Yayınevi, İst., 2002, 429 s.

YALIM, Özcan, Türkçe’de Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü, İmge Kitabevi Yayınları, Ank., 1998, 706 s.

 

5- Ekonomi (Genel)

BEAUD, Michel, Kapitalizmin Tarihi, Dost Kitabevi Yayınları, Ank., 2003, 319 s.

BEER, Max, Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi, 2 Cilt, (Çeviren: Galip Üstün), Hüsnütabiat Matbaası, İst., 1965, 579 s.

BORATAV, Korkut, Yeni Dünya Düzeni Nereye, İmge Kitabevi Yayınları, Ank., 2000, 222 s.

DİVİTÇİOĞLU, Sencer, Mikroiktisat, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İst., 1962, 240 s.

DURA, Yahya Can, Mülkiyet Tartışmaları: Kamu İşletmeleri Verimsiz mi? İleri Yayınları, İst., 2006, 176 s..

İNCE, Macit, Devlet Borçlanması (Kamu Kredisi), 5. B., Seçkin Yayınevi, Ank., 1996, 376 s.

KAZGAN, Gülten, İktisadi Düşünce, 2.B., Bilgi Yayınevi, Ank., 1974, 470 s.

KAZGAN, Gülten, Tarım ve Gelişme, 3.B., Der Yayınları, İst., 1983, 579 s.

KILIÇBAY, Ahmet, Kantitatif İktisat Teorisi ve Politikası, İstanbul Üniversitesi yayını, İst., 1970, 755 s.

MARTİN, Brendan, Özelleştirme Kimin Çıkarına, Cep Kitapları, İst., 1995, 282 s.

ÖNEY, Erden, İktisadî Planlama, AnkaraÜniversitesi SBF Yayınları, Ank., 1980, 304 s.

SAVAŞ, Vural Fuat, İktisatın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, İst., 1997, 1027 s.

SEYİDOĞLU, Halil, Ekonomik Terimler, Ank.,1992, 1061 s.

ÜLGENER, Sabri F., İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, 2.B., Der Yayınları, İst., 1981, 208 s.

ÜSTÜNEL, Besim, Ekonominin Temelleri: Giriş ve Mikroekonomi, 3.B., Doğan Yayınevi, Ank., 1975, 423 s.

 

6- Ekonomi (Uluslararası İktisat ve Ekonomik Gelişme)

BİLBİLİK, Erol, Dış İlişkiler Konseyi CFR, Umay Yayınları, İzmir, 2005.

BORATAV, Korkut, Yeni Dünya Düzeni Nereye, İmge Kitabevi, Ank., 2000, 222 s.

CHANG, Ha-Joon, Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, (Çev. Tuba Akıncılar Onmuş), İletişim Yayıncılık, İst.,2003, 248 s.

CHOSSUDOVSKY, Michel, Yoksulluğun Küreselleşmesi: IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü, (Çev: Neşenur Domaniç), Çiviyazıları, İst., 1999, 317 s.

FERRO, Marc, Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi, (Çev. Muna Cedden), İmge Yayınları, Ank., 2002, 673 s.

IŞIKLI, Alpaslan, Dünya Bankası’nın Laik İmparatorluğu’nda Kumarhane Kapitalizmi, Otopsi Yayınevi, İst., 2002.

KULA, Ferit, Çokuluslu Girişimler ve Türkiye, İleri Yayınları, İst., 2006, 262 s.

Küreselleşme Üzerine Notlar, (Editör: Oğuz Kaymakçı), Nobel Yayın Dağıtım, Ank., 2007, 834 s.

LURAGHİ, Raimondo, Sömürgecilik Tarihi, e Yayınları, İst., 2000, 402 s.

MANİSALI, Erol, Dünyada ve Türkiye’de Büyük Sermaye, Derin Yayınları, İst., 2002, 230 s.

PERKİNS, John, Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, (Çeviren: Murat Kayı), 2.B., April Yayıncılık, Ank., 2005.

SEYİDOĞLU, Halil, Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama, 13. B., İst., 1999, 764 s.

SÖNMEZ, Sinan, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, İmge Kitabevi, Ank., 1998, 615 s.

STİGLİTZ, Joseph E., 90’ların Yükselişi, CSA Global Yayın Ajansı, İst., 2004, 379 s.

WALLACH, Lori ve Michelle Sforza, DTÖ: Kimin Ticaret Örgütü, Metis Yayınları, İst., 2002, 95 s.

 

7- Ekonomi (Osmanlı-Türkiye)

AVCIOĞLU, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, (2 cilt), Bilgi Yayınevi, Ank., 1969, 769 s.

BERKES, Niyazi, 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz?, (2 Cilt), Cumhuriyet yayını, İst.,1997, 111 ve 144 s.

CEM, İsmail, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, 2.B., 1971, 484 s.

ÇAKIR, Coşkun, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, Küre Yayınları, İst., 2001, 366 s.

EKİNCİ, Alper, Çin Yabancı Sermaye Türkiye, Turhan Kitabevi, Ank., 2005, 229 s.

HABLEMİTOĞLU, Necip, Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası, Otopsi Yayınları, İst., 2001, 304 s.

KAZGAN, Gülten, Yeni Ekonomik Düzende Türkiye’nin Yeri, 2.B., Altın Kitaplar Yayınevi, İst.,1995, 303 s.

KAZGAN, Gülten, Tanzimat’tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi: Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye, Altın Kitaplar, İst., 1999, 512 s.

KAZGAN, Gülten, “Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929–2001), İst. Bilgi Ün. Yayınları, 2005,347 s.

KAZGAN, Haydar, Osmanlı’da Avrupa Finans Kapitali, Yapı Kredi Yayınları, İst., 1995. 225 s.

KEPENEK, Yakup ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, 10. B., Remzi Kitabevi, İst., 2000, 563 s.

KIRAY, Emine, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, İletişim Yayınları, İst.,1993, 236 s.

KONGAR, Emre, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 7.B., Remzi Yayınevi, İst., 1993, 540 s.

KONGAR, Emre, 21.Yüzyılda Türkiye, 4.B., Remzi Yayınevi, İst., 1998, 725 s.

KURMUŞ, Orhan, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, 3.B., Savaş Yayınları, Ank.,1982, 226 s.

KURUÇ, Bilsay, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Bilgi Yayınevi, Ank., 1987, 238 s.

LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 5.B., Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ank.,1993, 541 s.

MAKAL, Mahmut, Bizim Köy, Çağdaş Yayınları, 13.B., İst., 1991, 143 s.

MİNİBAŞ, Türkel, Çağ Atlatma Serüveni (1453-1980), Bağlam Yayınları, 1994, 160 s.

ÖYMEN, Onur, Ulusal Çıkarlar: Küreselleşme Çağında Ulus-Devleti Korumak, 2.B., Remzi Kitabevi, İst., 2005,484 s.

PAMUK, Şevket, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst., 1994.

PARVUS EFENDİ, Türkiye’nin Mali Tutsaklığı, (Hazırlayan: Muzaffer Sencer), İleri Yayınları, İst., 2005, 332 s.

SANER, Ali İhsan, Devletin Rantı Deniz, İletişim Yayınları, İst., 2000, 224 s

SOMÇAĞ, Selim, Türkiye’nin Ekonomik Krizi, 2006 Yayınevi, İst., 2006, 231 s.

SOMÇAĞ, Selim, Kanuni’den Vahdettin’e Osmanlı ve Batı, 2006 Yayınevi, İst., 2007, 318 s.

SÖNMEZ, Mustafa, Türkiye’de Holdingler: Kırk Haramiler, Arkadaş Yayınevi, Ank.,1992, 333 s.

Türkiye Ekonomisi: Sektörel Analiz, (Yayına hazırlayan: Ahmet Şahinöz), Turhan Kitabevi, Ank., 1998, 494 s.

Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı: Bildiriler Kitabı, (Derleyen: H.H. Doğan ve diğerleri), İnönü Üniversitesi yayını, Malatya, 2006, 730 s.

YELDAN, Erinç, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları, İst., 2000, 202 s.

YERASİMOS, Stefanos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 2-Tanzimat’tan I.Dünya Savaşı’na, 2.B., Gözlem Yayınları, İst., 1977, 558 s.

 

8- Felsefe

GÖKBERK, Macit, Felsefe Tarihi, 6.B.,Remzi Kitabevi, İst., 1990, 490 s.

GÜNDOĞDU, Cengiz, Soru, İnsancıl Yayınları, İst., 1998, 261 s.

HANÇERLİOĞLU, Orhan, Felsefe Sözlüğü, VarlıkYayınevi, İst., 1967, 478 s.

RUSSEL, Bertrand, Felsefe Meseleleri, (Çeviren: A. Adnan Adıvar), 3.B., Remzi Kitabevi, İst.,1963, 221 s.

SADİ, Gülistan, (Çeviren: Hikmet İlaydın), MEB Yayınları, Ank., 1997, 400 s.

TAİNE, H.-Adolpe, XIX. Yüzyılda Fransa’da Klasik Filozoflar, (Çeviren: Miraç Katırcıoğlu), MEB yayını, İst., 1951, 355 s.

 

9- Politika

AHMAD, Feroz ve Bedia T, Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945-1971), Bilgi Yayınevi, Ank.,1976, 477 s.

AKTAN, Coşkun Can, Politik Yozlaşma ve Kleptokrasi, AfaYayınları, İst., 1992, 143 s.

DEĞER, M. Emin, Oltadaki Balık Türkiye, Çınar Yayınları, İst., 1993, 381 s.

DUVERGER, Maurice, Politikaya Giriş, (Çeviren: Samih Tiryakioğlu), Varlık Yayınları, İst., 1964, 228 s.

İNAN, Kâmran, Devlet İdaresi, 5. B., Ötüken Neşriyat, İst., 1992, 128 s.

İNAN, Kâmran, Senatör, Timaş Yayınları, İst., 2007, 415 s.

KARAOSMANOĞLU, Y. Kadri, Politikada 45 yıl, 2.B., İletişim Yayınları, İst., 1984, 303 s.

KIŞLALI, Ahmet Taner, Siyaset Bilimi (Giriş), 4.B., İmge Kitabevi Yayınları, Ank., 1994, 288 s.

KIŞLALI, Ahmet Taner, Ben Demokrat Değilim, 3.B., İmge Kitabevi, Ank.,1999, 431 s.

PARKİNSON, C. Northcote, Siyasal Düşüncenin Evrimi, Remzi Kitabevi, İst.,1976, 287 s.

 

10- Tarih (Genel)

ARMAOĞLU, Fahir, 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), TTK yayını, Ank.,1999, 821s.

CERAM, C.W., Tanrılar Mezarlar Bilginler, Millî Eğitim Basımevi, İst., 1964.

CLOUGH, Shepard, Uygarlık Tarihi, Varlık Yayınları, İst., 1965, 240 s.

FURNEAUX, Rupert, Kayıp Uygarlıklar, (Çeviren: Gönül Suveren), 2.B.,Altın Kitaplar Yayınevi, İst., 1982, 319 s.

İLİN, M. Ve E. Segal, İnsan Nasıl İnsan Oldu, (Çeviren: Ahmet Zekerya), Say Yayınları,İst., 1995, 551 s.

KENNEDY Paul, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, (Çeviren:Birtane Karanakçı), 4. B., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ank., 1993, 798 s.

KRAMER, S. Noah, Tarih Sümer’de Başlar, Kabalcı Yayınevi, İst., 1992, 316 s.

KRAMER, S. Noah, Sümer Mitolojisi, Kabalcı Yayınevi, İst., 1999, 218 s.

TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, 7.B., Say Yayınları, İst., 1992, 500 s.

TUNCAY, Çağlar, Uygarlığın Seyir Defteri, 2.B., Arkadaş Yayınevi, Ank., 1996, 293 s.

WİDGERY, Ablan G., Tarih Boyunca Büyük Öğretiler, (Çeviren: Gülçiçek Soytürk), Milliyet Yayınları, İst., 1971, 314 s.

 

11- Tarih (Osmanlı-Türkiye)

[ALTINAY], Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde Hoca Nüfuzu, 2.B., Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İst., 1997, 174 s.

ARSEL, İlhan, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, 5.B., İnkılâp Kitabevi, İst.,1991, 463 s.

ATAY, F. Rıfkı, Zeytindağı, 2.B., Remzi Kitabevi, İst.,1938,175 s.

AVCIOĞLU, Doğan, Millî Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e, (4 Cilt), Tekin Yayınevi, İst., 1977.

BERKES, Niyazi, Unutulan Yıllar, 2.B., İletişim yayınları, İst., 1997, 520 s.

BURNABY,Frederick, Küçük Asya Seyahatnamesi: Anadolu’da Bir İngiliz Subayı 1876, (Çeviren: Meral Gaspıralı), Sabah Kitapları, İst., 1998, 328 s.

KOCABAŞ, Süleyman, Tarihte ve Günümüzde Türkiye’yi Parçalama Planları, Vatan Yayınları, Kayseri, 1999, 464 s.

KOCABAŞ, Süleyman, İngiliz Tuzağı: Osmanlı’nın Yaşatılması ve Yıkılmasında İngiltere’nin Rolü 1783-1923, Vatan yayınları, İst.,2003, 300 s.

KOCABAŞ, Süleyman, Osmanlı İsyanlarında Yabancı Parmağı, 2.B., Vatan Yayınları, Kayseri, 2005, 126 s.

KOCABAŞ, Süleyman, Tarihimizde Komplolar, Vatan Yayınları, İst., 2005, 222 s.

KOÇU, Reşat Ekrem, Osmanlı Padişahları, 4.B., Doğan Kitapçılık, İst., 2002, 628 s.

SANDER, Oral, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü (Osmanlı Diplomasi Tarihi), İmge Kitabevi yayını, Ank., 1993, 308 s.

TANSEL, Fevziye Abdullah, Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Askerlerimiz, Cumhuriyet yayını, İst., Şubat 2001, 105 s.

TİMUR, Taner, Osmanlı Toplumsal Düzeni, 3.B., İmge Kitabevi, Ank., 1994, 303 s.

TURAN, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi: Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliğe, Bilgi Yayınevi, Ank.,1990, 358 s.

ULUBELEN, Erol, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Aykaç Kitabevi, Ank.,1967, 324s.

ÜLKEN, H. Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 7.B., Ülken Yayınları, İst., 2001, 515 s.

YALMAN, Ahmet Emin, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim: 1888-1922, Pera Turizm ve Ticaret A.Ş. yayını, İstanbul,1997, 794 s.

YETKİN, Çetin, İktidara Karşı Türk Direniş ve Devrimleri: Başlangıçtan Atatürk’e, (3 Cilt), Otopsi Yayınları, İst., 2003, 1107 s.

ZORLUTUNA, H. Nusret, Bir Devrin Romanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ank.,1978, 288 s.

 

12- Diğer Alanlar

ARSEL, İlhan, Biz Profesörler, 3.B., İnkılap Kitabevi, İst., 1992, 223 s.

Cumhuriyet Ansiklopedisi, Arkın Kitabevi, İst., 1969.

ÇÖLAŞAN, Emin, Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi, 60.B., Bilgi Yayınevi, Ank., 2007, 208 s.

FREMİON, Yves, 3000 Yılın Ayaklanmaları, (Çeviren: Ali Çakıroğlu), Aykırı Yayıncılık, İst., 2003, 327 s.

GAMOW, George, Bir, İki, Üç.., Sonsuz : İlmin Gerçekleri ve Analizi, (Çeviren: Cemil Agar), MEB Yayın Müdürlüğü, Ank., 1964, 281 s.

GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür, 5.B., Remzi Kitabevi, İst., 1991, 398 s.

GÜVENÇ, Bozkurt, Türk Kimliği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ank., 1993, 438 s.

HABLEMİTOĞLU, Necip, Köstebek, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İst., 2003, 416 s.

İLHAN, Attila, Dönek Bereketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İst., 2002, 322 s.

KIŞLALI, Ahmet Taner, Ben Demokrat Değilim, 3.B., İmge Kitabevi Yayınları, Ank., 1999, 431 s.

KÜÇÜK, Yalçın, Tekeliyet, İthaki Yayınları, İst., 2003, 524 s.

ÖĞÜTÇEN, Hüseyin, Anılar: Bir İdarecinin Zamanla Yarışı, Türk İdareciler Derneği Yayını, Cem Ofset, İst.,1994, 501 s.

ÖNDER, Ali Tayyar, Türkiye’nin Etnik Yapısı: Halkımızın Kökenleri ve Gerçekler, 6. Baskı, Pozitif Yayınları, İst., 2005, 344 s.

ÖZBEK, Osman, Sahipsiz Türkiye, Ümit Yayıncılık, Ank., 2003.

PAMUKOĞLU, Osman, Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok, 26.B., Harmoni Yayıncılık, İst., 2004, 384 s.

PAMUKOĞLU, Osman, Ey Vatan: Arkadaşlar Uykulardan Uyansın, İnkılap Yayınevi, İst.,2004.

SAGAN, Carl, Kozmos: Evrenin ve Yaşamın Sırları, (Çeviren: Reşit Aşçıoğlu), Altın Kitaplar, İst., 1982, 375 s.

SOYSAL, Mümtaz, Çürüyüşten Dirilişe, Cumhuriyet Gazetesi yayını, İst., 1999, 95 s.

STANNARD, David E., Amerika’nın Soykırım Tarihi, (Çev. Şaban Bıyıklı), Gelenek Yayıncılık, İst., 2004, 438 s.

TURHAN, Talat, Küresel Çete, İleri Yayınları, İst., 2005, 359 s.

Türk Aynştaynı: Oktay Sinanoğlu Kitabı, (Söyleşi: Emine Çaykara), 20.B., Türkiye İş Bankası KültürYayınları, İst., 2002, 568 s.

Türkiye’nin Çevre Sorunları 1983, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı yayını, Ank., 1983, 336 s.

YALÇIN, Hasan, Dönekler, 3.B., Kaynak Yayınları, İst., 2003, 196 s.

YILDIRIM, Mustafa, Sivil Örümceğin Ağında, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İst.2004, 589 s.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura