Diğerleri > Sis Çanı
17-03-2015
NELER OLDU 19-24 ARALIK 2014 (FED, yabancı sermaye, borçlanma, kaynak kullanımı, tasarruf, kalitesizlik, yolsuzluk, faiz, kriz, bölücülük, Dolar)

Cihan Dura

17.3.2015


19.12.2014 

FED NE DEDI?

Amerikan Merkez Bankası 17 Aralık toplantı sonrası açıklamalarını yayınladı. Aşağıda komitenin raporunun tümünün kısaltılmış bir tercümesini aktarıyorum. Okuyun ve kendiniz karar verin. Benim kanaatim 2015 yılının ikinci yarısından evvel Yellen’in faizleri azdırmayacağıdır.

FED tayfası der ki: Ekim toplantısından bu yana gelen veriler ekonomik faaliyetin orta karar bir şekilde arttığını gösteriyor. İşgücü piyasası daha iyileşmiş durumda. İşgücü kullanımının zayıflığı da giderek azalmakta. Hanehalkı harcamaları artışı orta karar, şirketlerin yatırım harcamaları da ilerliyor, ama konut sektöründe toparlanma hala yavaş. Enflasyon, komitenin uzun dönem hedeflerinin altında devam ediyor. Piyasada enflasyona karşı çalışanlara ödemelerin artışları pek fazla değil, anketlerde enflasyon beklentileri de pek değişmeden duruyor.
Bu komite, hem istihdam, hem de enflasyon sorunlarını içeren ikili bir göreve sahiptir. Komite uygun politikalar kullanıldığında hem ekonomik faaliyetin orta karar bir tempoda artacağını, hem de emek piyasası endikatörlerinin ikili görev ile uyumlu olarak gelişeceğini bekler. Şu anda her iki görev açısından durum oldukça dengeli gitmektedir. Komite emek piyasası iyi duruma geldikçe enflasyonun yavaş yavaş yüzde 2 hedefine doğru hareket edeceğini ve enerji fiyatlarının geçici etkilerinin ve diğer faktörlerin etkilerinin de ortadan kalkacağını görmektedir.

Sabırlı olmamız gerekiyor

Maksimum istihdam ve fiyat stabilizasyonu için komite 0 ile yüzde 0.25 arasındaki 'federal funds' faizi düzeyini bugün uygun bulmaktadır. Bu faiz düzeyini ne kadar süre sabit tutmak gerektiğini emek piyasası verilerini de içeren enformasyon, enflasyon baskısı endikatörleri ve enflasyon beklentileri ve finansal gelişmeler incelemelerine dayanarak belirleyecektir. Komite para politikası duruşunu değiştirmede ve normalize etmede başlangıçta “patient” yani sabırlı olmak gerektiğini düşünmektedir. Komite tahmin edilen enflasyon, uzun dönem hedefi olan yüzde 2 değerinin altında kalmaya devam ederse ve uzun dönem enflasyon beklentileri de iyice sabit kalırsa, şu andaki faizi düzeyini 0-0.25 düzeyinde “considerable time” yani uzunca süre olduğu yerde tutmanın uygun olacağını düşünmektedir. Ama komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine gidiş bugün tahmin edilenden daha önce gerçek olursa, bu sefer “federal funds” faizinin yükseltilmesi daha önceye alınmak zorunda kalınabilir. Tabii gelişmeler tahmin edilenden daha yavaş gerçekleşirse tersine şu andan daha uzun süre faiz artışı yapılmayacaktır.
Komite elindeki kamu ve özel borç senetlerinin geri dönüş ana parasından aldığı likiditeyi yeniden yatırma politikasına devam etmektedir. Bu politika komitenin uzun vadeli menkul kıymet stoğunun yüksek durumda kalmasını sağlamakta.
Komite politika değişikliğine gidilecek zaman geldiğinde maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerini dengeli olarak tutacaktır.
Komite şu anda, enflasyon ve istihdam FED’in görevleri ile uyumlu hale gelmeden önce, “for some time” yani bir süre “federal funds” faizlerini komitenin uzun vade normali saydığı düzeylerden aşağıda tutacaktır.
Bunlar, FED faizleri ancak 2015 yılının ikinci yarısında yukarı doğru itecektir demek
, Mart 2015 veya Haziran 2015 değil. Panik yapmayın! ■ Deniz Gökçe, Akşam,,  (19.12.2014)

YABANCI SERMAYE: PETKIM HISSELERINI ABD DEVINE SATTI!

Petkim iştiraki Petlim Limancılık'ın yüzde 30'unun 250 milyon dolara Goldman Sachs'a satışı için anlaştı.

Petlim Limancılık'ta hisse satışı gerçekleşti. Petkim PETKM iştiraki Petlim Limancılık'ın yüzde 30 hissesi 250 milyon dolara Goldman Sachs'a satıldı. Petkim, söz konusu hisselerin Goldman Sachs'a satışı için Temmuz ayında ön anlaşma imzalamıştı.

Petkim'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, bağlayıcı sözleşmenin yanı sıra Goldman Sachs, Socar Turkey Enerji A.Ş (STEAŞ) ile 7 yıl süreli satma hakkı sözleşmesi imzalarken; sözleşme karşılığında STEAŞ'a 50 milyon dolar tutarında peşin ödeme yapacak.

Satım opsiyonunun Goldman Sachs tarafından kullanılması halinde STEAŞ, Goldman Sachs'ın devraldığı hisseleri opsiyon sözleşmesinde tarafların anlaşmış olduğu ve hakkın kullanılmasından önce ödenecek olan minimum getiriye ek olarak ödenecek 300 milyon dolar karşılığında devralacak.

Petkim'in bahsedilen satma hakkı sözleşmesinden kaynaklanacak bir yükümlülüğü ise bulunmayacak.Petkim hisseleri açıklama sonrası yüzde 3’ün üzerinde primli seyrediyor. ■ Akşam,  (19.12.2014)

 

YABANCI SERMAYE: ÜLKER'DEN DEV SATIŞ!

Yıldız Holding bünyesine bağlı, Dosu Maya Mayacılık AŞ şirketi 220 Milyon dolara Fransızlara satıldı.

Rekabet Kurulu, Dosu Maya Mayacılık AŞ'nin tam kontrolünün Lesaffre et Compaigne tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırdı. Dosu Mayacılık Ülker'in sahibi Yıldız Holding bünyesinde bulunuyordu.

Yıldız Holding AŞ tarafından kontrol edilen Dosu Maya Mayacılık AŞ'nin tam kontrolünün Lesaffre et Compaigne tarafından devralınması işlemine, sunulan taahhütler çerçevesinde izin verilmesi kararlaştırıldı.

Yıldız Holding, 2008 yılında yüzde 50 ortak olduğu Komşufırın'da yönetim hakkını Doruk Gıda'nın kurucusu Hasip Gençer'e devredip bunun karşılığında da Dinçer ile ortak oldukları Dosu Maya Mayacılık'ın tüm hisselerini almıştı.

Yıldız Holding'in Dosu Mayacılık'ın satışı için Lesaffre et Compaigne'yle 220 milyon dolar karşılğında anlaştığı ifade ediliyor. ■ Akşam,  (19.12.2014)

 

BORÇLANMA: KISA VADELİ DIŞ BORÇLAR HIZLA ARTIYOR

Merkez Bankası 17 Aralık 2014’te kısa vadeli dış borç verilerini açıkladı. Buna göre kısa vadeli dış borçların toplam tutarı ekim ayında 134,2 milyar dolara yükseldi. Oysa bu yılın nisan ayı başında kısa vadeli dış borçların toplam tutarı 125,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Peki, kısa vadeli dış borçların artması ne anlama geliyor?

Hemen cevaplayalım; bildiğiniz gibi hükümet makro ihtiyati tedbirler alarak bu yılbaşından itibaren tüketici kredilerinin, kredi kartlarının taksit sayısını azalttı. Yine tüketici kredilerinin peşinatlarını çoğalttı.

Hatırlayacaksınız alınan bu tedbirlerin amacı tüketimi azaltarak toplam talebi kısmaktı. Böylece toplam talep kısılınca dış borç talebi de azalacaktı. Ama önceki gün açıklanan kısa vadeli dış borç rakamları bize alınan tedbirlerin amacına ulaşmadığını gösteriyor. Çünkü özel bankaların kısa vadeli dış borçları son yedi ayda 74,1 milyar dolardan 79,7 milyar dolara yükseldi. Yine aynı dönemde kamu bankalarının kısa vadeli dış borçları 17,8 milyar dolardan 19,4 milyar dolara ulaştı. Bu arada hemen “ama cari açık azalıyor” diyebilirsiniz. Tabii cari açık azalıyor ama kısa vadeli dış borçlar çoğaldığından bu defa ekonominin kırılganlığı artıyor.

Niye artıyor kırılganlı

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura