Diğerleri > Güzel Sözler
11-02-2012
Güzel Sözler

“Güzel sözler”e ayrı bir merakım vardır. Büyüklerimiz “darbımesel, hikmet, kelamı kibar, mesel, vecize” derlerdi. Şimdi daha ziyade “atasözü, özdeyiş, özlü söz, özsöz” diyoruz. Bunlardan çarpıcı ve vurucu, insanı kavrayıveren, anlamı kuvvetli ve çabuk anlaşılan birine rastladım mı kaçırmam, hemen not eder, fiş halinde bir yerde saklarım.

Böyle sözler, yani darbımeseller, vecizeler, atasözleri, özdeyişler,… bize çok büyük faydalar sağlar. Onlar sayesinde hatâlarımızı görür; hayatımıza, tutum ve davranışlarımıza yön veririz. Konuşurken, yazarken kullanır, duygu ve düşüncelerimizi çok daha isabetli ve etkili bir şekilde ifade ederiz. Bu takdirde, özdeyişleri tam zamanında ve yerli yerinde nasıl kullanacağız? Tabii ilk şart iyi bir bellek sahibi olmaktır. İkincisi, özdeyişleri o şekilde bir araya getirmeliyiz ki ihtiyaç duyduğumuzda onlara kolayca ulaşabilmeli. İşte böyle kolayca ulaşmanın bir yolu onları bir takım “anahtar kavramlar” yoluyla ana fikirlerine göre gruplandırmaktır. Ben uzun bir süredir böyle bir çabanın içindeyim. Hoşuma giden -hepsini değil- özdeyişleri böyle uygun başlıklar altında kaydediyor, sınıflandırıyorum. Özellikle yazılarımı kaleme aldığım sırada, o başlıklar yoluyla ihtiyaç duyduğum özlü sözü bulmaya çalışıyorum. Geçen bilgisayarımdaki dosyayı açtığımda, gördüm ki bayağı bir birikim de sağlamışım.

Ömer Asım Aksoy değerli yapıtı “Atasözleri Sözlüğü”nde [İnkılap, İst., 1993, s.15 ve 32] atasözleri ve özdeyişler hakkında şu bilgiyi veriyor:“… Atasözleri ulusal varlıklardır. Tanrı ve Peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki taşırlar. İnandırıcı ve kutsaldırlar… Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri [deneyimlerden] ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. Ulusun ortak düşünce … ve tutumunu belirtir, bize yol gösteririler. Bir atasözüyle belgelendirilen tutumun doğruluğu herkesçe kabul edilir. Anlaşmalarda bir atasözü en büyük yargıcıdır.”

 

Özsöz ya da özdeyiş (vecize) derin anlamlı kısa sözlerdir. Söyleyeni ya da yazanı bellidir, ama belli olmayanı da vardır. Burada bugüne kadarki birikimimden bir seçki sunuyorum sizlere. Kimin söylediğini belirleyemediklerimin sonuna üç nokta ( … ) koydum. cd imzalı sözler bendenize aittir.

AÇGÖZLÜ, AÇGÖZLÜLÜK

•Deveyi yardan atan, bir tutam ottur. Türk Ata Sz. •İnsanın iki vâdi dolusu altını olsa, üçüncüsünü ister. İnsanın gözünü ancak bir avuç toprak doldurur. Hadis-i Şerif

AF

•Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir; korkakların tabiatında af diye bir şey yoktur. Laurence Sterne

AKIL, AKILLI

•Akıllı adam akrebin deliğine ikinci kez parmağını sokmaz. ... •Akıllı adam istediği şeyi öğrenir; akılsız ise başkalarının gerekli gördüğünü. ... •Akıllı adam deneyimlerden ders alır. •Akıllı kimse korktuğu başına gelmeden önce, onun çaresine bakar. Ebu Osman Hîrî •Göz olanı, akıl olacağı görür. ... •İçinden gelen o ince, o zayıf sese kulak ver. O aklın sesidir, mantığın sesidir. cd

AKILSIZ

•Ahmak övülmekten hoşlanır. Ahmed bin Hanbel •Ahmaklar acele eder. •Akıllı adam istediği şeyi öğrenir; akılsız ise başkalarının gerekli gördüğünü. ... •Akıllılar sebepler konusunda tartışır, aptallar ise karar verir. Anarchasis •Akılsız sonuçların ne olacağını düşünmez. •Aptal ata binince bey olduğunu sanır. Türk Ata Sz. •Aptalı sık sık affederseniz, yaptıklarının doğru olduğuna inanmaya başlar. •Aptallığın en açık kanıtı aynı şeyi defalarca yapıp değişik sonuç almayı beklemektir. EinsteinDanaların aptalı kasabını kendi seçer. Alman Atasözü •Deliye geçit yoklatırlar. Türk Ata Sz.

AMAÇ

•Hangi limana gideceğini bilmeyen gemiye rüzgârın faydası olmaz. ...

ARKADAŞ, ARKADAŞLIK

•Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Cervantes •Dostluktan saygıyı kaldıran, onun en güzel süsünü kaldırmış olur. Çiçero •Dostun kusurlarını, ona yalnızken söyle; başkalarının yanında ise, onu öv. Aristo •Gerçek dostu olmamak yalnızlığın en kötüsüdür. Falcon •Hakikî dost sıkıntı zamanında belli olur. … •İnsanların değeri düşüp kalktıkları ve birlikte yaşadıkları insanlardan anlaşılır. Hz. Ali •Kötü kimselerle arkadaşlık etme. Sonra haberin bile olmadan, senin huyun onların huyundan kötülük kapar. Franklin •Komşunu sev ama, aradaki bahçe duvarını asla kaldırma. B. Franklin •Şiblî’ye cezbe gelmişti. Hastaneye götürdüler. Bir topluluk onu ziyarete geldi. Şiblî ziyaretçilere sordu: “Siz kimsiniz?” “Dostlarınız” dediler. Bir taş aldı, üzerlerine yürüdü. Hep birden kaçıştılar. Şiblî “geri dönün” dedi. “Ey iddia sahipleri, dostlar, dostun önünden kaçmaz ve onun cefâ taşından sakınmazlar”. Câmî •Yolda rastlanan, yoldaş olmaz. ... •Topalla gezen, aksamayı öğrenir. Kostivuar Ata Sz.

BAŞARI, BAŞARILI

•Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir. Newton •En büyük zafer hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir. Robert Frost •Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenmektir. Paul Sweeney •Hayatta bütün başarılarımı her zaman ve her işte bir çeyrek saat önce harekete geçmeme borçluyum. Oscar Wilde •Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. Keth Moorhead •Hiçbir başarı tesadüfi değildir. ... •Kendine güven başarının ilk koşuludur. ... •Riske girmeyen ilerleyemez; kaplumbağa bile ilerlemek için boynunu dışarı çıkarmak zorundadır. ... •Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. Emerson

BATI, BATILI

•Bizi aşağılanmaya mahkûm bir toplum olarak tanımakla yetinmemiş olan Batı, çöküntümüzü kolaylaştırmak için elinden geleni yapmıştır. M.K.Atatürk •Batılılara kendi metotları tatbik edilirse, akılları başlarına gelir. M.K. Atatürk

BİLGİ, BİLGİLİ, BİLİM

•Bilgi silahdır. cd •Bilim, realitenin insan zihninde oluşturulan geçici bir tasarımıdır. Bu tasarım ne kadar realiteye uygun hale getirilmişse, gerçeğe de o kadar yakınlaşmışız demektir. cd •İki hırslı doymaz; biri bilim hırslısı, öbürü mal hırslısı. Hz. Muhammed •Alim hataya düşünce, cemaat da hatâya düşer. Hz. Ömer •Halk aydının aynasıdır. cd •Susan bir bilgin, tek kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. Moliére

BİLGİSİZ, BİLGİSİZLİK

•Bilgisiz insan davula benzer. Sesi çok çıkar ama içi boştur. Sadi •Cehalet asla soru üretmez. B. Disraeli •İnsan ne kadar az bilirse, o kadar çok bildiğini sanır. J.J. Rousseau

CESARET, CESUR

•Cepheden kaçanlar, savaşa girenlerden daha çok yara alır. Oscar Wilde •Değirmende doğan fare, gök gürültüsünden korkmaz. Türk Ata S. •Sonunu düşünen, hiçbir zaman cesur olamaz. Şeyh Şamil

ÇALIM

•Kibir bele bağlanan taş gibidir; onunla ne yüzülür, ne uçulur. Hacı Bayram Veli •Kibir ve öfke insanın başına çok felaketler getirir. Lokman Hekim •Dağı iğne ile kazmak, gönülden kibiri çıkarmaktan daha kolaydır. Ebu Haşimi Sofî

DALKAVUK, DALKAVUKLUK

•Bir ülkede dalkavukluğun getirisi, dürüstlüğün getirisinden fazla ise, o ülke batar. Montesquieu •Kimi görsek etekleriz, ne utanmaz köpekleriz. Namık Kemal

DEMOKRASİ

•Demokrasi berbat bir rejim ama, daha iyisi yok. W. Churchill •demokrasi parakrasidir. Cd •Halkın iradesini saptıran demokrasi, demokrasi değildir. ... •Rejim şekildir; esas olan insan kalitesidir. İstediğiniz kadar demokrasi yapın, insan mayası bozuksa hiçbir iyi sonuç alınamaz. cd

DEVLET

•Bir devletin değeri onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir. John Stuart Mill •Büyük bir devlet parti görüşlerine göre idare olunmaz. Bismarck •Devlet örgütlenmiş millettir. ... •Devleti küçülten, milleti küçültür. cd

DIŞİŞLERİ

•Diplomasi bir taş buluncaya kadar, “cici köpek, cici köpek” demek sanatıdır. ... •Ulusların siyasetinde ancak çıkarlar vardır. Kimsenin kimseye dost olmayacağını bilelim. M. K. Atatürk

DÜRÜST (NAMUSLU)

•Helal kazanç ile yağlı pilav yenmez. ... •Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, mutlaka namuslu olur. Diderot

EĞİTİM

•Bir erkeği terbiye ediniz, bir insanı terbiye etmiş olursunuz. Bir kadını terbiye ediniz, bir aileyi terbiye etmiş olursunuz. Fannie Hurst (Bu özdeyiş şöyle devam edebilirdi: Bir aileyi terbiye edince de, bir milleti terbiye etmiş olursunuz. cd) •Çocukların nasihattan çok, iyi örneğe ihtiyacı vardır. Joubert •Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. Lord Brougham •Kişiyi eğitmek istersen, işe büyükannesinden başla. Victor Hugo •Koç, koçun yanında yetişir. Türk Ata Sz •Millî eğitim her milletin hayat kaynağıdır. Namık Kemal •Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. Mevlânâ •Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Buckel

EYLEM

•Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. André Gide •Ne kadar okursan oku; bilgine yakışır şekilde davranmazsan, cahilsin demektir. Sâdi

GAZETE (MEDYA)

•Aşağılık insanların para ile yaptırdıkları basın mücadeleleri vardır. En âdi yalanları yaymada basının kullanıldığı olmuştur. Basının, siyasî ya da ekonomik, gizli amaçlara âlet olmasından korkulur. M.K. Atatürk •Gazetede her okuduğuna inanan adam, hiç gazete okumayan adamdan daha tehlikelidir. Harry S. Truman •Türkiye’de basın Türk değildir. Attila İlhan

GEÇMİŞ ( TARİH)

•Geçmiş geleceğe ışık tutmuyorsa, akıl karanlıklar içinde yürür. Alexis de Tocqueville •Geçmişini hatırlamayan uluslar yok olmaya mahkûmdur. M.K.Atatürk •Geçmişten ders almayan, onu yeniden yaşar. ... •Geleceğin en doğru sözlü kâhini geçmiştir. Byron •Hayat geçmişe bakarak anlaşılabilir, ancak ileriye bakarak yaşanmalıdır. S.A. Kierkegaard •İnsan geçmişe bakmayı ne kadar iyi bilirse, uzağı o kadar iyi görür. W. Churchill •Tarihe bakan bugünü de görür, geleceği de. cd •Tarihte her şey iki defa yaşanır: İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak. Karl Marx •Unutulan geçmiş, kaybedilmiş bir gelecektir. ...

GÜÇLÜ

•Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. Çin Ata Sz. •Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil, hiddet anında kendine hâkim olandır. Buharî

İYİLİK

•Bir fakiri giydirdikten sonra hâkir görürsen, onu tekrar soyundurmuş gibi olursun. Philemon •Bir kimseye yapılacak iyiliğin en mükemmeli, o kimseyi minnet altında bırakmayan iyiliktir. Balzac •Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir. Beydebâ •Hayrı güzel ve parlak yüzlerde arayınız. Hadis•i Şerif •İhsan ile, hür kimse köle yapılır. Hz. Ali •Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik sebep ve netice zincirinin dışındadır. Hz. Ali.

İYİMSER, İYİMSERLİK

•İyimser her tehlikede bir fırsat görür. Kötümser ise her fırsatta bir tehlike. W. Churchill (Bu özdeyişin benzer bir biçimi şöyle: İyimser insan her felâkette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felâket görür. Çin Ata Sz.) •Tanrı’nın gülü dikenli yarattığına şaşacağınıza, dikenler arasında gül yarattığına şaşınız. Arap Ata Sz.

KADIN

•Güzellik tabiatın kadınlara verdiği ilk hediye, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir. Şili Ata Sz. •Kadın gölge gibidir: Kendisini takip edenden kaçar; önünden gidenin arkasından koşar. Kongo •Kadının sofusu, şeytanın maskarasıdır. Türk Ata Sz. •Kadınlar gülebildikleri zaman gülerler, istedikleri zaman ağlarlar. Venezuella Ata Sz. •Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. Seneca

KARAR, KARAR VERMEK

•Akıllılar sebepler konusunda tartışır, aptallar ise karar verir. Anarchasis •Asla zaman baskısı altında karar almayın. Jean Monnet

KAYIRMA

•Adama dayanma ölür, duvara dayanma yıkılır. Türk Ata S. •El atına binen, tez iner. Türk Ata Sz. •Kabiliyetlere kapılar kapalı ise, çöküş de kapıdadır. ...

KİŞİ, KİŞİLİK

•İnsan dışı ile karşılanır, içi ile uğurlanır. Moğol Ata Sz.

KONUŞMA, KONUŞMAK

•Ben ancak söylemediğim sözlerin sahibiyim. Câmî •Her bildiğini söyleme, fakat ne söylediğini bil. Marcel Lenoir •İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur. Montesquieu •Konuşma sanatını bilen kimse, her düşündüğünü söylemez; fakat her söylediğini düşünür de söyler. Aristo •Söylemediğim sözlerden dolayı asla pişman olmadım. Câmî •Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. Fatih Sultan Mehmet

KORKU

•Tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. ...

KÖLE, KÖLELİK

•İhsan ile hür kimse köle yapılır. Hz. Ali •İnsanlar özgür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar. J. J. Rousseau

KÖTÜ, KÖTÜLÜK, KÖTÜLÜK YAPMAK

•Birine kötülük yapacaksan eğer, yüzüne iyilikle bak, onunla dostça konuş; öyle ki hilenin farkına varmasın, yanılsın. Germen destanı Edda’dan •Bütün şer ve fitneler hârislerin yüzünden başlar. Câmî •Hiçbir insan bile bile kötü değildir; her kötülük bilgi sanılan bir bilgisizlikten doğar. Sokrat •Kesik görmek istediğin eli öp. Yahudi Ata Sz.

MUTLU, MUTLULUK

•İster kral ister bir köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzuru olandır. Goethe •Gerçek mutluluğu tatmak mı istiyorsunuz, kendinizden daha mutsuz birini mutlu ediniz. ... •Mutluluğum belki de şundan ileri geliyor: Bende olanlara seviniyor, olmayanların üzerine düşmüyorum. Tolstoy

ORDU

•Milletin bağımsızlığı ihlâl edilirse, bunun vebali subaylara ait olacaktır. M. K. Atatürk

OYDAŞ

•Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. Albert Lipmann •Herkes benimle aynı fikirde olursa, yanılmaktan korkarım. Oscar Wilde

ÖFKE

•Kibir ve öfke insanın başına çok felaketler getirir. Lokman Hekim • Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil, hiddet anında kendine hâkim olandır. Buharî • Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır, ya varmaz. Sâdi

ÖĞRENMEK, ÖĞRETMEN

• Dünyada her şeye değer biçilebilir, yalnız “öğretmen”in eserine biçilemez. Sokrat • En iyi hoca en iyi öğrenci olandır. Sonsuza kadar öğreneceğiz. Prof. Dr. Ekrem Ulusoy • İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. Eschenbach •Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren kimse, mutlaka namuslu olur. DiderotÖĞÜT (BEYİN YIKAMA) •Eğer insanların kafalarını ele geçirirseniz, yürekleri ve elleri peşinden gelecektir. ... •Nasihat etmek kolay, örnek olmak zordur. La Rochefaucauld

ÖLÜM

•Ölüm her şeyi eşit yapar. Claudianus • Ölüm yaşlıların kapısında bekler, gençlere ise pusu kurar. Fransız Ata S.

ÖNDER (LİDER)

•Baş giderse, gövde dağılır. ... • Başarılı bir takımın pek çok elleri, ama bir tek beyni vardır. Bill Bethel • Bazıları yönetir, ama yönlendiremez. Bazıları yönetemez, ama yönlendirir. Gerçek lider ise, çevresini yönetebilen ve yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir. ... •Etkili lider doğrudan emir vermez, soru sorar. Dale Carnegie

ÖNLEM

•Kurtla görüşürken, köpeğini yanında tut. Türk Ata S.

PARA

•Bir avuç dolusu para, iki avuç dolusu gerçekten daha güçlüdür. Lao Tse •Bir millet herhangi bir şeye hürriyetten daha fazla değer veriyorsa, hürriyetini kaybedecektir. Kaderin cilvesine bakın ki değer verdiği, rahatlık ya da para ise onları da kaybedecektir. Somerset Maugham •Para almaya alışan, buyruk almaya da alışır. IV. Murat •Paranın değerini ancak onu ödünç almaya çalıştığın zaman anlarsın. B. Franklin

PLAN

•Yarın için bir planınız yoksa, başkalarının planının parçası olursunuz. … Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan, büyük planları gerçekleştiremezsin. Çin Ata S.

POLİTİKA, POLİTİKACI

• Diplomasi güce dayanır. M. K. Atatürk • Politikacı bugünü, devlet adamı. ise yarını düşünür. …

RASTLANTI

• İnsan rastlantıların yarattığı bir şey değildir; rastlantılar insanın yarattığı şeylerdir. B. Disraeli

SAYGI (PRESTİJ)

• Para kazanılır, prestij asla satın alınamaz. …

SAVAŞ

• Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Ulus hayatı tehlikeye girmedikçe, harp bir cinayettir. Atatürk • Yoksulların savaşına terörizm, zenginlerin terörizmine savaş denir. Peter Ustinov

SAVSAKLAMA (İHMAL)

• Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Türk Ata S. • Kapıyı aralık tutmayın, farkına varmadan ardına kadar açılır. M. K. Atatürk

SEBEP

• Rüzgâr yoksa, dalga da yoktur. Çin Ata S.

SEVGİ

• Gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Razi. • Sevdiğini ölçülü sev! Çünkü o bir gün nefret ettiğin kişi olabilir. Nefret ettiğinden de ölçülü olarak nefret et! Çünkü o birgün sevdiğin dostun olabilir. Hadis-i Şerif • Sevgi, gülü dikeniyle avuçlamaktır. … • Üç şey gizlenemez: Aşk, yoksulluk, duman. Arap Ata S.

SORUMLU, SORUMLULUK

• Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Moliére

STRATEJİ

• Bir fil bir aslanla baş edebilir, ama bir sinekle asla. cd • Kesik görmek istediğin eli öp. Yahudi Ata S. • Pire için yorgan yakılmaz. Türk Ata S.

TALİHLİ

• Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok talihli olursunuz. R. David Thomas

TARİHÇİ

Aslanlar kendi tarihçilerine sahip olana kadar, avcılık öyküleri her zaman avcıyı yüceltecektir. Afrika Ata S.

TARTIŞMAK

• Tartışmasını bilmeyenler kavga ederler. Chesterton

TECRÜBE

• Her şeyi kaybetseniz bile tecrübeleriniz size kalır. Macaulay

TEDİRGİN (HUZURSUZ)

• Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset ve kin tutandır. İmamı Şafi

TEMBEL, TEMBELLİK

• Tembellik o kadar yavaş hareket eder ki yoksulluk çok geçmeden ona erişir. Franklin

TİCARET

• Gülmesini bilmeyen, dükkân açmasın. …

TÜRK

• Ey koca ve yüce Türk! Devşirmeler seni devşirmeden, sen aklını başına devşir. Tonyukuk • Türk, Türk milletine hizmet eden ve “ben Türküm” diyendir. cd

ULUSÇU, ULUSÇULUK

• İnsan nasyonal olmadan, enternasyonal olamaz. Picasso

UMUT

• Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır. Halil Gibran

UYMAK

• Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, kendini rüzgâra göre ayarla. Xentos

UYSAL (SAKİN)

• Sakin sular derine işler. İngiliz Ata S.

UYUŞUKLUK

• Boş oturmak pas gibidir; insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. Franklin

ÜN (ŞÖHRET)

• Şöhret uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı, yaklaştınız mı bir dağ tepesi kadar soğuktur. Balzac

VATAN

• İnsanın ayağının altında vatanım diyebileceği bir toprak yoksa, yaşamak neye yarar. S. Zweig

YALAN

• Eğer bir yalan uzun bir süre yeterince tekrarlanırsa, sonunda o yalan gerçekmiş gibi algılanır. ... • Öyle yalanlar vardır ki kabahati, söyleyen ağızdan ziyade, dinleyen kulaktadır. Arap Ata S.

YALNIZ

• İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Newton

YANILMAK

• Ayrıntıyı görmeyen, yanılır. cd

YAPMAK

• Yapabilenler yapar, yapamayanlar nasıl yapıldığını anlatır. Alman Ata S.

YARADILIŞ (KARAKTER)

• Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük bir mevkiye getiriniz. La Bruyére • Bir insanın değerini anlamak istiyorsanız, onun, kendisinden aşağı düzeyde olan kimselerle ilişkilerini inceleyiniz. P. Pecaut • Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakınız. J. K. Banos • Bir kişide her kaliteyi arama. Konfüçyüs • Hiçbir insan iyi değildir, hiçbir insan kötü değildir. Bir insanın iyi yönleri ve kötü yönleri vardır. cd

YASA

• Taklit ile kanun olmaz. M. K. Atatürk

YAŞAM, YAŞAMAK

• Ömür, azlığından dolayı değerlidir. Nizâmî • Unutmayın, dünyada yaşamıyorsunuz; sadece dünyadan geçiyorsunuz. …

YAŞLI, YAŞLILIK

•Ne yazık ki vücudun çökmesi, zekânın olgunluk zamanına rastlar. Ahmet Haşim

YAŞAM, YAŞAMAK (HAYAT)

•Hayat bir hikâyeye benzer. Önemli olan, eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca •Hayatı seviyorsanız, zamanınızı boşa geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın ta kendisidir. Franklin •İki günü aynı olan aldanmıştır. Hadis-i Şerif

YAZMAK

•Açıkça yazılmayan, daha güçlüdür. Yasunari Kawabata

YEMEK

• Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya da baş. Türk Ata S.

YENİ, YENİLİK

• İki günü aynı olan aldanmıştır. Hadis•i Şerif

YERMEK

• Hiç kimsenin hatâsını yüzüne vurmayınız. O hatâyı işleyene hatâsını, başka birini örnek vererek anlatınız. Hz. Ali

YETENEK

• Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı hiç? Lukianos • Meziyet yalnız kalmaz, dâima komşu bulur. Konfüçyus • Suya düştüğünüz için değil, sudan çıkamadığınız için boğulursunuz. Edwin Louis Cole

YETİM

• Kim şefkat ve merhametle bir yetimin başını okşarsa, elinin değdiği tüyler kadar sevap alır. Hadis-i Şerif

YOKSUL, YOKSULLUK

• Üç şey gizlenemez: Aşk, yoksulluk, duman. Arap Ata S. • Zengin insan geleceği, fakir insan ise bugünü düşünür. ...

YÖNETİCİ, YÖNETİM

• Başarılı bir takımın pek çok elleri, ama bir tek beyni vardır. Bill Bethel • Toplumsal gelişmenin de, çürümenin de temelinde, yöneticilerin tavırları yatar. M.K.Atatürk • Üst yönetimdeki bilgisiz insan, bir dağın tepesindeki insana benzer. Her şey ona küçük görünür ve herkes onu küçük görür. Arthur Bloch

YÖNTEM

• Bilimsel yöntem realiteden önce kopuş, sonra yeniden ona dönüş gerektirir. cd • Dağ nice büyük olsa, yol onun üstünden aşar. ... • Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız." Anibal

ZAMAN

• Gençlikte günler kısa, yıllar uzun; yaşlılıkta günler uzun, yıllar kısadır. E. Kant

ZENGİN

• Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, ancak alabileceği kadar alır. Mevlânâ • Zengin insan geleceği, fakir insan ise bugünü düşünür. ... • Zenginlerin hazları genellikle fakirlerin gözyaşları pahasınadır. …

ZOR, ZORLUK

• Hiçbir şey zor değildir. Yeter ki onu ufak parçalara bölmesini bilelim. L. Y. Rauke • Hedefe yaklaştıkça, zorluklar artacaktır. Goethe

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura