Yazı Kategorileri > Atatürk Yazıları
23-12-2012
FARKA BAKIN FARKA!...

Cihan Dura

23.12.2012


Karşılaştırma bilimsel bir metottur. Çok verimlidir. Ortaya yadsınmaz doğrular çıkarır. Ben de mütevazı bir deneme yapma gereği duydum. Farkları BÜYÜK HARFLİ sözcüklerle gösterdim.

 

Tarih 22 Aralık 2010

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral IŞIK KOŞANER’in Şehit Kubilay'ı Anma Günü Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına Yayınladığı Mesaj:

YÜCE ÖNDER ATATÜRK'ün 'en büyük eserim' dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ve onun temel değerlerini doğrudan hedef alan eli kanlı YOBAZ bir grubun karşısında aşılmaz birer dağ gibi yükselen Asteğmen Kubilay ile Hasan ve Şevki adlı iki bekçimizin hunharca şehit edilişlerinin 80'inci yıl dönümüdür. Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, büyük fedakârlıklarla kurulan CUMHURİYETİMİZi ve onun kuruluş felsefesinin temel taşlarından olan LAİKLİĞİ HEDEF ALAN karanlık güçler karşısında canlarını feda ederek ölümsüzleşmişlerdir. Bu eşsiz adanmışlık tablosu, Türk ulusunun, CUMHURİYETİMİZİN TEMEL DEĞERLERİni ve DEVRİMLERİNİ KORUMA azim ve kararlılığının çok açık bir ifadesidir.

Aklın ve bilimin rehberliğinde ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİne ulaşmayı hedef alan, ilkeleri ulusumuzun ihtiyaç ve isteklerinden doğmuş olan ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİnin esasını laiklik teşkil etmektedir. LAİKLİK, DEMOKRATİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİnin, bireysel özgürlüklerin ve insan haklarına dayalı bir sistemin varlığının ve devamının en büyük güvencesidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, varlığını ulusuna adamış fedakâr, disiplinli, cesur ve üstün nitelikli personeliyle, sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla, milletinin hizmetinde, YÜCE ATATÜRK'ün işaret ettiği ÇAĞDAŞ UYGARLIK HEDEFİne doğru ilerlemeye devam edecektir.

Bu anlamlı günde, başta Asteğmen Kubilay ve arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun TEMEL NİTELİKLERİni korumak uğruna canlarını hiç tereddüt etmeden feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.''

*

Tarih 23 Aralık 2012

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in "Menemen Olayının 82'nci Yıl Dönümü" Dolayısıyla TSK Mensuplarına Yayımladığı Mesaj

Bugün, akıl ve sağduyudan yoksun, yönlendirilmiş bir grubun, halkının huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Hasan ve Şevki adlı iki bekçimizi şehit etmelerinin ve tarihimize "Menemen Olayı" olarak geçen esef verici olayın 82'nci yıl dönümüdür.

23 Aralık 1930'da Menemen'de meydana gelen bu üzücü olay, kutsal değerlerimizi kötüye kullanarak, halkımızı tahrik etmek isteyen gözü dönmüş, art niyetli bazı kişi ve grupların gerçek yüzlerinin görülmesi bakımından önem taşımaktadır.

Tarihimizde vuk'u bulmuş, ders niteliğindeki olayların, ayrıntılı ve doğru bir şekilde, sebep-sonuç ilişkisi kurarak genç kuşak arkadaşlarıma aktarılmasını ve onlarda Millî Tarih Şuuru'nun yerleşmesine katkı sağlanmasını önemli ve gerekli bulmaktayım.

Bu nedenle, geçmişte yaşanan olaylardan dersler çıkararak, ancak geçmişe takılıp kalmadan, geleceğimizin şekillendirilmesine, Devletimizin dünya devletleri arasında daha da yücelmesi ve yükselmesi için birlik ve beraberlik içinde, görevlerimize odaklı olarak daha çok çalışmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum.

Bu düşüncelerle elîm ve esef verici olan bu olayı kınıyor, olayda hayatını kaybeden, şehadet mertebesine erişen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Hasan ve Şevki Beyleri ve bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum.

***

Ve Atatürk’ün o ünlü uyarısı:

“Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın.”

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura