Atatürk Okulu > Diğer Konular
18-08-2014
DOKUNMALAR (Fikirler İşe Dönüşmedikçe Kurtuluş Yoktur - En Uzun Yolculuk Küçük Bir Adımla Başlar- Bir Atatürkçü Nasıl İş Yapar? - "Ben Tek Başına Ne Yapabilirim!")

Cihan Dura

18.8.2014


FİKİRLER İŞE DÖNÜŞMEDİKÇE KURTULUŞ YOKTUR

Ne diyor Ziya Paşa:

Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz,
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

(Açıklanması: Kişinin aynası yaptığı iştir, kişinin yeteneği ortaya koyduğu işten anlaşılır. Bir kişinin aklının, yeteneklerinin seviyesini yaptığı işten anlarsınız. Lafla peynir gemisi yürümez.)

Devam ediyor şairimiz:  

Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât 
Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde

 

 (Açıklanması: Öyle insanlar vardır ki dünyaya lâf ile düzen vermeye kalkışırlar. Oysa kendi evlerine gidip bakın, orada bin türlü ihmal ve düzensizlik görürsünüz.)

**

Ne yazıktır ki, bugün ortalık bu dizelerde anlatılan insan tipleriyle kaynıyor.

Lâfa gelince mangalda kül bırakmazlar, herkesi, her şeyi eleştirirler: Sokaktaki yurttaştan tutun, başbakana, cumhurbaşkanına kadar… Ne var ki, gerçekte kendi çevrelerine, çoluk çocuklarına bile söz geçiremezler, kendi evlerinde bile huzur ve düzen sağlayamazlar.

Onların, aslında önce kendilerinin adam edilmeye, yol gösterilmeye ihtiyaçları vardır; ancak olur mu hiç öyle şey, mükemmeldir onlar, asla kabul etmezler.

Ve Atatürk uyarıyor: Mitingle, gösteriyle, [protesto ile] büyük gayeler gerçekleştirilemez. Bunun için mutlaka halkın desteği gerekir.

**

Alabiliyor musun arkana halkın desteğini?

İşte başarı budur.

Halkın desteği içinse:

Güzel fikirleri uygulamaya koymak, onları halkın faydalanacağı işler haline getirmek gerekir. 

==

 

EY ATATÜRKÇÜ!... EN UZUN YOLCULUK KÜÇÜK BİR ADIMLA BAŞLAR

Bir Atatürkçü asla “ben ne yapabilirim ki…” demez. Herkesin yapabileceği bir iş vardır, en sade bir yurttaşın bile yapabileceği bir iş vardır. 

Hatta o iş, büyük bir işin ilk harcı bile olabilir; şu öykücükte olduğu gibi: 

Bir ormanda yangın çıkmış. Bütün hayvanlar alelacele toparlanıp ormanı terk etmeye koyulmuşlar. Bir minik serçe ise hemen yakındaki gölden gagasına su doldurup yanmakta olan ağaçlara doğru uçmaktaymış. 

Kaçmaya çalışan hayvanlardan biri sormuş: “Ne yapıyorsun sen?” “Yangını söndürmeye çalışıyorum” demiş serçecik. “O gagandaki bir damlacık suyla mı söndüreceksin?" “Burası benim vatanım” demiş minik serçe, “böyle bir durumda elimden ne geliyorsa onu yapmak görevim. Orada bir göl var, benim de bir gagam.” 

Serçenin davranışından ders alan diğer hayvanlar kaçmaktan vazgeçmişler, birlik olup el ele vermişler, vatanları olan ormanda çıkan yangını kolayca söndürmüşler.

==

 

BİR ATATÜRKÇÜ NASIL İŞ YAPAR?

Atatürk’ün “iş yapma” konusunda söylediği sözlerden aldığım ilhamla:

Bir Atatürkçü her düşüncesini, her işini Milli Ülkü’nün ışığında yapar.

Bilgi olmadan fikir olmayacağını, fikir olmadan da iş olmayacağını bilir.

Bir görev mi aldı üzerine, bir sorumluluk mu yüklendi? O işe fikren hazırlanarak girer. Atatürk’ün şu uyarısı kulağındadır çünkü: Hiç iş yapmamak, yarım hazırlıkla, yarım önlemle yapacağın işten daha iyidir.  Herkes için böyledir bu: Bir iş adamı için, bir bakan, bir yönetici için de böyledir.

Atatürkçü dediğin aklını kullanarak, muhakeme ederek iş görür, bunu bir alışkanlık haline getirir. Çünkü ancak o sayededir ki yaptığı işin iyi ve kötü taraflarını görebilir.

‘***’

Bir Atatürkçü asla tek başına olmaz vatana hizmet yolunda.

Örgütlü olarak bir araya gelir arkadaşlarıyla, el ele, omuz omuza verir. Gücünü birleştirir onlarla; bilgisini, deneyimlerini, birikimini birleştirir. Çünkü bilir ki, örgütlü birlikten kuvvet doğar, kuvvetten de iş, çare ve başarı…

Arkadaşlarını fikir ve işte birliğe teşvik eder, onlarla arasındaki dayanışmayı artırır. Bilir ki, milleti ancak bu ortaklıklar güçlü kılar; daha iyiye, daha demokrat ve bağımsız bir topluma götürür.

‘***’

Bir Atatürkçü ülke ve devletine faydalı bir iş yaparken, milletin gerçek eğilimini göz önüne alır. Esin kaynağı, kuvvet kaynağı yalnızca milletin kendisidir. Çünkü halk sahiplenmedikçe hiçbir fikrin ayakta kalmayacağını, gelişemeyeceğini bilir;  hiçbir işin yürümeyeceğini, kalıcı olamayacağını da...

Evet, bir Atatürkçü her işini Millî İrade’ye uygun olarak yapar. Aksi halde ne tutumu gerçekçi olur, ne uygulamaları…

Çünkü Millî İrade’yi oluşturan yaşamdır; çünkü Millî İrade yaşamın eseridir.

==

 

BEN TEK BAŞINA NE YAPABİLİRİM!

                                             Ataol Behramoglu

Ben tek başına ne yapabilirim 
Diye düşündü biri 
Ve hiçbir şey yapmamaya karar verdi 

Ben tek başına ne yapabilirim 
Diye düşündü bir öteki 
Ve yalnızlığının kuytuluğuna çekildi 

Ben tek başına ne yapabilirim 
Diye düşündü bir üçüncü 
Ve tek başına düşünmeyi sürdürdü 

Ben tek başına ne yapabilirim 
Diye düşündü yüz binler 
Ve tek başınalıklarını sürdürdüler 

Ben tek başına ne yapabilirim 
Diye düşündü milyonlar 
Milyonlarcaydılar 
Ve tek başınaydılar 

Bu arada birileri 
Onlar adına 
Karar vermekteydi 
Tek başına olduklarını sananlar 
Topluca ortadan kaldırıldılar

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura