Yazı Kategorileri > Atatürk Yazıları
15-04-2013
ATATÜRK ANLATIYOR: MİLLÎ İRADE NEDİR?

Cihan Dura

15.4.2013


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

 

İki Mustafa Kemal vardır: Biri benim, et ve kemikten, geçici Mustafa Kemal...

Diğeri Ölümsüz Mustafa Kemal… Onu "ben" kelimesiyle anlatamam; o, ben değildir, o bizdir! O, ülkemizin her köşesinde yeni fikir ve yeni hayat için, büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasıyım sadece. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir.

O Mustafa Kemal sensin; o Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan Mustafa Kemal, yaşaması ve başarılı olması gereken, Ölümsüz Mustafa Kemal sizlersiniz! 

Bu yazıda Mustafa Kemal, çok büyük önem verdiği Millî İrade kavramını anlatıyor. Ölümsüz Mustafa Kemal tamamlıyor, yorumluyor ve güncelliyor.

 

‘***’

Millî Egemenlik Milletin Kendiliğinden Var Olan Siyasal Gücüdür

Ey bir adı da Mustafa Kemal olan! Millî Egemenlik nedir? O benim on ilkemdendir, onun dayandığı yüce kuvvettir. Şöyle açıklayabilirim sana: Her devlet gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de bir gücü, “kendine özgü” bir kuvveti vardır. Bu kuvvet Türk milletinin varlığından kaynayıp gelir. Kimse tarafından verilmemiştir milletimize, kendiliğinden var olan siyasal bir güçtür o. Bu güç, siyasal kuvvet, milletin birlik halinde ortak kişiliğine aittir, birdir. Devletimiz onu içte ve dışta kullanma yetkisine sahiptir: Millet üzerinde uygular; milletimizi dışa karşı, diğer devletlere karşı savunur.

O Yüce Gücü İyi Öğren, Öğret. Onun Kaynağı ve Sahibi Millettir

Sen ey beni yüreğiyle dinleyen! O yüce kuvveti, onun kaynağını, mahiyet ve işlevini iyi öğren, kafa yor üzerinde, çözümle ve irdele. Bilmeyenlere anlat, öğret: Bu siyasal kudrete “Millî irade ve Egemenlik” denir. O muhteşem gücün kaynağı millettir, sahibi de millettir.

Millî İrade Milletin Duyuş ve Emellerinin Bileşkesidir

Millî İrade nedir? Şöyle açıklayabilirim: İrade diye bir şey vardır, mânevî olan, kalp ve vicdanın eğilimi, arzusu olan... Nasıl bir insanın iradesi varsa, insanlardan oluşan bir toplumun da iradesi vardır. Millî İrade işte budur. Millî İrade bütün millet bireylerinin arzularının, emellerinin bileşkesidir. Millî İrade Devletimizin ve Milletimizin yazgısında ve geleceğinde tek hâkim olandır, tek eylem koyandır.

Millet Her İradesini Gerçekleştirir, Kimse Engel Olamaz 

Millet her türlü iradesini gerçekleştirmeye muktedirdir. Girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Her nereden gelirse gelsin, yasaklama girişimleri hiçbir yerde, hiçbir kimse tarafından uygulanamaz.

Halk Millî İrade Nedir, Millî Egemenlik Nedir Bilmelidir

Ey benim mânevî mirasçım! Halkımız yeterince biliyor mu Milli İrade nedir, Millî Egemenlik nedir?  Hayır, ne yazık ki hayır! Oysa ne kadar yaşamsaldır, ne kadar belirleyici ve önemlidir! Çünkü felaket getirir bilinmemesi…, devlet çöker, millet dağılır. Peki, çare nedir? Bilim ilkemdedir, eğitimdedir çare, halkımızın aydınlatılmasındadır. Ulusal bilinçte, milletin kendini tanımasındadır. Öyleyse, çok önem verin bu soruna. Temel bir dâvâ olarak benimseyin, görevleriniz arasına alın bu yolda çalışmayı, didinmeyi ve mutlaka başarılı olmayı.

Milletimizin Bir Ortak Eğilimi ve Düşüncesi Olduğu Yadsınamaz

Milletimizin ortak eğilimi olduğunu, genel fikri olduğunu yadsıyanlar da vardır. Hiç şüphe etme ki ülkemizin ve milletimizin başına bunca felaket onlardan, o gafil insanlardan gelmiştir; onların, ülkenin talih ve iradesini ellerinde tutmuş olmalarından gelmiştir. Oysa bir toplumun mutlaka ortak bir düşüncesi vardır. Eğer bu her zaman ifade edilemiyor ve açığa vurulamıyorsa, bu duruma bakıp onun var olmadığına hükmetmemek gerekir. O pratikte kesinlikle vardır. Varlığımızı kurtaran, bağımsızlığımızı kurtaran bütün eylem ve hareketler; milletin ortak fikrinin, arzusunun, azminin yüksek tecellisi eserinden başka bir şey değildir.

Bu Eğilimin İnkârı Başta Gelen Sorunlarımızdandır

Görüyorum ki Milletin ortak eğilimi olduğuna, genel fikri olduğuna yeterince inanmayan aydınlarımız, politikacı ve yöneticilerimiz bugün de vardır. Onlar hep bu inançtan yoksun olarak düşünüyor, iş yapıyorlar. Başarısızlıklarımız bundandır, uğradığımız felaketler bundandır. Oysa her şeyimizi güvenceye alacak olan, bağımsızlığımızı koruyacak olan, varlığımızı kurtaracak olan, o ortak fikirdir. Başta gelen sorunlarımızdan biridir onun inkârı. Çünkü keyfî yönetime yol açmıştır, ülkeyi sömürüye açmıştır. Durmayın, mücadele edin, sıkı mücadele edin bu inançsızlıkla. Millî İrade bir gerçektir, savunun. Düşünce olarak daha da geliştirin.

Gençler Kaynağı Millet Olan Duygu ve Fikirlerle Yetiştirilmeli

Ben, Atatürk, soruyorum: Gençler ilk ilhamı nereden alır? Ana baba kucağından alır; sonra öğretmenin dilinden alır, vicdanından, verdiği eğitimden alır. Bu ilhamın; gelişebilmesi, millet ve ülkeye hizmet etme güç ve yeteneğini verebilmesi için, millet ve ülkeye büyük, derin ilgi yaratan fikir ve duygularla her an güçlendirilmesi lazımdır. Doğrudan doğruya ülkedir, millettir bu fikir ve duyguların kaynağı.

Görev Anne ve Babalara, Öğretmenlere Düşer

Siz anne ve babalar, öğretmenler! Önce size düşüyor bu büyük görev! Milliyetçilik ilkemi hatırlayın. Gençlere millet düşüncesini aşılayın, millet gerçeğini aşılayın. Milletimize ilgi yaratan fikirlerle, milletimize ilgi yaratan duygularla yetiştirin onları! Peki, kaynağı nedir bu fikirlerin, bu duyguların? Yine millettir elbette!... Öyleyse tanıyın onu, milletimizi yakından tanıyın, daha yakından araştırın, her gün yeniden keşfedin onu. Güzel kitaplar okuyun, uzmanlara başvurun, öğrenin; sonra çevrenize, yurttaşlarınıza aktarın öğrendiklerinizi.

Doğru Olan Yol Milletin Ortak Arzusu ve Düşüncesidir

Bir milletin bireylerinde hâkim olması ve mutlaka uyulması gereken şey,  doğru yolda yürüyebilmek için biricik esas nedir bilir misin? Milletin ortak arzusudur, milletin ortak fikridir. Milletin ortak arzu ve eğilimine temas etmektir, onun gereklerine kendini adamayı hareket prensibi bilmektir. Ülke ve milletine faydalı bir iş yaparken, her an göz önünde tutulması gereken prensip milletin gerçek eğilimidir. Esin kaynağı, kuvvet kaynağı milletin kendisidir.

Hep Millî iradeye göre hareket etmelidir 

Öyleyse, kendi düşüncelerimize göre değil, milletimizin emel ve düşüncelerinin özüne göre yürümek gerekir. Kişisel kanıya göre değil, milletin kanı, düşünce ve duygularını yoklayarak yürümelidir.

Millete Hizmet İçin Onu Tanı, Kendini Milletin Ortak Eğilimine Ada

Ey gerçeği arayan! Ne zaman doğru yoldasın, bilir misin? Kendini milletin ortak eğilimine adadığın zaman! Milletimize hizmet mi etmek istiyorsun? Ancak bir koşulla başarabilirsin bunu: Milletimizin ortak eğilimini kendine kılavuz bilerek.   Peki, nasıl bileceksin milletin ortak arzularını, ortak eğilimlerini…, kısaca Milli İrade’yi? Milletini tanıyarak, halkın içine girerek elbette, onunla yaşayarak, onu konuşturup dinleyerek... Temiz basın yoluyla, medya yoluyla… İnsanımızı anlatan yapıtları okuyarak, yurtsever ve dürüst aydınlarımızı izleyerek, dinleyerek... 

Liderlerin Esin Kaynağı Milletin Duygu ve Emelleri Olmalıdır

Siz…, ülke ve millet hizmetinde önder olmak isteyenler! Söyleyin bana: Esin kaynağınız ne olmalıdır? Elbette milletin hakikî duyguları olmalıdır, hakikî emelleri olmalıdır. Eğer benim, ben Atatürk’ün, anılmaya değer bir hareketim olduysa, o da budur, hep milletimin duygu ve eğilimlerine temas etmeye çalışmış olmamdır. Her türlü başarının sırrı, her çeşit kuvvetin, kudretin gerçek kaynağı milletin kendisidir; buna inancım tam olmuştur. Ne var ki siyasette milletlerin insanî ve samimî eğilimlerinden çok, siyaset adamlarının hesaplara dayalı girişimlerini görürüz.

Ülkene Hizmet İçin Milletin Eğilimlerine Nüfuz Et

Ey yurtsever! Ülkene hizmet mi etmek istiyorsun, bu yolda büyük işler mi yapmak istiyorsun? Beni örnek al kendine. Her şeyden önce şunu yap: Milletimizin hakikî duygularına, hakikî eğilimlerine yönel, nüfuz et, onları tanı, öğren. Onlarla kaynaş. Millettir çünkü her gücün, her başarının kaynağı! Yürekten inan buna, kafanla, ruhunla, bütün varlığınla.

Millet İşlerinde söz sahibi olmak için Milli İrade’ye dayan

Vatan ve milletin yazgısı hakkında içerde ve dışarda söz sahibi olmak mı istiyorsun, sesin duyulsun mu istiyorsun, öyleyse Millî İrade’ye dayan, mutlaka Millî İrade’ye dayan.

Milletimiz Kendi Eğilimlerine Kayıtsız Olanı Sevmez

Ben ve arkadaşlarım, giriştiğimiz büyük çalışmalarda, milletimizin yüksek yeteneği ve yüksek sağduyusu başlıca yol göstericimiz olmuştur, başarı kaynağımız olmuştur. Milletimiz gerçek eğilimine aykırı düşüncede bulunanlara güvenmez, iltifat etmez. Halk kendi eğilimlerine, kendi sorunlarına kayıtsız olanları tanır, onlardan uzak durur. Halkımızı kazanmak mı istiyorsun, öyleyse onunla bir ol, aynı dili konuş, onunla hemdert ol! Sorunlarını bil, onlara çare ol, kılavuz ol.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura