Atatürk Okulu > Diğer Konular
28-04-2018
SORULARLA ATAÖĞRETİ: MİLLÎ EGEMENLİK VE BAŞKANLIK SİSTEMİ

Soru: Başkanlık Millî Egemenliğin hangi niteliğinin ihlalidir? Atatürk’ün başkanlık rejimi hakkındaki görüşü nedir?

Biz milletimize ve Cumhuriyetimize bilgi açısından üç şekilde hizmet edebiliriz: Kişileri tanıyarak, olayları öğrenerek, fikirleri kavrayarak. Bu üç bilgi de gereklidir hizmet için. Bence içlerinde öncelikli olan fikirlerdir. 

Ne var ki, en çok ihmal edilen de budur, “fikirlerin kavranılması, öğrenilmesi”dir. Oysa, dünyayı yöneten fikirlerdir, düşüncelerdir. Fikirler neden ihmal ediliyor? Çünkü soyutturlar, doğrudan akla hitap eder. İnsanlar daha çok “olaylar”ı öğrenmeye yöneliyor; çünkü somutturlar, hayal gücüne hitap eder, nispeten kolay öğrenilir. Oysa, fikirlere hâkim olmadan ne geçmişte ne günümüzde olup bitenlerin mahiyetini, sebep ve etkilerini tam olarak anlayamayız, kişileri gereğince değerlendiremeyiz.

Sorumuza gelince, fikirlerle ilgilidir.

1) Sorunun birinci kısmının yanıtını “Atatürkçü Öğreti Dersleri” kitabımızın 26. sayfasında yer alan şu bilgide buluyoruz:

Millî Egemenliğin Nitelikleri

Ulusal egemenliğin olmazsa olmaz nitelikleri vardır. Atatürk bunları şöyle sıralamıştır:

-Millî egemenlik birdir.

-Millî egemenlik bir bütündür, bölünemez, parçalara ayrılamaz.

-Ortak kabul etmez.

-Millî egemenlik terk ve iade edilemez, devredilemez, kimseye bırakılamaz. Tek bir zerresi bile feda edilemez.

İç ve dış düşmanlar; Millî Egemenliği zayıflatmak için, gasp etmek için bu saydığım niteliklere saldırır, onları ortadan kaldırmaya çalışırlar. Çünkü ancak o zaman ülke kaynaklarını kendi çıkarları için kullanabilirler.

Ülkemizde bugün yaşadığımız siyasal süreç göz önüne alındığında, ihlalin “Millî Egemenlik ortak kabul etmez” niteliğine yönelik olduğunu görürüz. Bu ihlal bir defa gerçekleştikten sonra ikinci adımın, “Millî Egemenliğin terk edilemezliği, devredilemezliği” niteliğini hedef alması, yüksek olasılıktır. Yani Millî Egemenliğe “ortak olma”nın da ötesine geçilerek, Egemenlik tek bir şahıs tarafından tümüyle gasp edilmiş, bir tür monarşi, diktatörlük yönetimine geçilmiş olacaktır.

2) Sorunun ikinci kısmının yanıtı için ATANAME’nin Dizin kısmına baktım. Burada yer alan “başkanlık” maddesi beni kitabın 350. sayfasına [Derge: Hükümet, yönelti: 18] yönlendirdi. O sayfada yer alan bilgi şudur:

Başkanlık sistemi konusu… Ben Amerika sistemini ülkemizde uygulamayı hiç hatırıma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz biçimde cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştirmeyi asla düşünmedim. Ve düşünecek adam olmadığım da bütün milletçe bilinmekteydi.” Atatürk böyle diyor.

Yorumum ise kısaca şöyledir: Atatürk başkanlık sistemine kesinlikle karşıdır. Zaten bir Millî Egemenlik aşığının bu sistemi hatırından geçirmesi bile eşyanın tabiatına aykırıdır. Nitekim şu anıtsal söz de kendisine aittir:

“Bir fikir, bir inanç benim bütün hayatımın ekseni oldu: Millî Egemenlik ve meşruluk…  Ömrüm boyunca millî egemenliğin ve meşruluğun en sadık bir hizmetkârı oldum. Türkiye’de, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde millet egemenliğini pekiştirmek ve Milletin ebedi olarak kendi kendini idare etmesi baş hedefimdi. Millî egemenlik uğrunda canımı bile vermeyi bir vicdan ve namus borcu bildim.” [Ataname / Millî Egemenlik: 1]

Bu yüce anlayıştan dolayıdır ki, Ataname’de sayfalarca tek adam yönetimi üzerinde durulur; bir hükümet şekli olarak kıyasıya eleştirilir. Türk milleti şiddetle uyarılır. (Bakınız: “Tek Adam” dergesi, Dizin kısmında “Tek adam” maddesi.)

KAYNAKLAR:

- Birinci Görev Okulu: Atatürkçü Öğreti Dersleri, 2016. https://drive.google.com/…/0BxQSfWvlTlZvSlA3MjhnVlRhUE0/view

- Ataname, Nergiz Yayınları, İst., 2017.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura