Atatürk Okulu > Diğer Konular
18-05-2018
SORULARLA ATAÖĞRETİ: MİLLÎ EGEMENLİK BİLİNCİNİN BİREYE SAĞLADIĞI FAYDALAR

Soru: “Millî Egemenlik” diye bir kuvvetin var olduğunu bilmenin ve buna göre davranmanın bireye sağladığı faydalar nelerdir?

“Atatürkçüyüm” diyen bir kişi “Atatürkçe düşünmek, Atatürkçe hissetmek, Atatürkçe iş yapmak” zorundadır. Bu da ancak sistemli şekilde çok okuyarak, edindiği bilgilerle düşünüp konuşarak, yazarak mümkün olur. Aksi halde o kişi Atatürkçü değildir, sadece kendisinin Atatürkçü olduğunu sanan biridir. Belki, bir “amatör Atatürkçüdür.”

Peki, insan gerçek bir Atatürkçü nasıl olur? Düşünce dünyasını Atatürkçü ideolojide yer alan kavramlar, fikir ve görüşlerle düzenleyerek olur. Bu, neye benzer? Bu tıpkı bir doktorun, hastasını muayene ederken, tıp eğitimi sırasında öğrendiği bilgileri kullanmasına benzer. Yeri gelmişken belirteyim ki, Atatürkçülük bir meslek gibidir. Çıraklıktan başlayarak öğrenilmesi gerekir, ustası oluncaya kadar gayret ister. Bu yolda ne kadar ilerlerseniz, o kadar bilinçli bir Atatürkçü olursunuz.

Bundan dolayıdır ki, ben yanıtımı verirken, önce Ataöğreti’ye, Ataname’ye başvurdum. Orada yer alan bilgilerden, kavram ve görüşlerden esinlendim, yanıtımı o malzemeyi kullanarak hazırladım.

Biliyoruz ki, Millî Egemenlik “bir milletin, kendi iradesini, yani kendi arzu ve emellerini gerçekleştirebilme gücü”dür. Bir millet bireylerden oluştuğuna göre, demek ki, bu gücün oluşumunda her bireyin katkısı vardır. Millî Egemenliğin işlevi ise aslında bireyin arzu ve emellerini gerçekleştirmektir. “Millî Egemenlik diye bir gücün var olduğunu bilmek ve buna göre davranmak” kısaca “egemenlik bilinci”nden başka bir şey değildir. Bizi sorumuzun doğru yanıtını bulmaya bu ve benzeri bilgiler götürecektir. 

* ** *

Benim yanıtım aşağıdadır.

- ÖZGÜVEN: Millî Egemenlik bir milletin, eş-deyimle milyonlarca insanın güçlerinin bir bileşkesidir. Bu güç ülkedeki her bireyin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bu gerçeğin bilincinde olan birey; iç ve dış düşmana karşı kendini zayıf değil, kuvvetli hissedecektir, özgüveni yüksek olacaktır. Çünkü kendi bireysel gücü o gücün bir parçasıdır, onunla bütünleşmiştir; ortak hareket halindedirler. İkincisi, birey yalnız olmadığını anlar, kendini güvende hisseder; çünkü muazzam bir güçle sarılmış durumdadır.

- GÖREVİNİ İDRAK: Millî Egemenlik millet tarafından doğrudan doğruya değil, üç organ eliyle gerçekleştirilir: Meclis, Hükümet ve Adliye. Millet bu üç organ üzerinde söz sahibidir, dolayısıyla her birey de… Birey bu yetkisini idrak edince, görevini ve sorumluluğunu da idrak etmiş olur. İdraki ölçüsünde de çalışır, kendini gerçekleştirir, yeteneklerini gösterip kullanabileceği bir alan bulmuş olur. En azından böyle bir imkâna sahip olduğunun bilincine erişir.

- KENDİ YAZGISINI BELİRLEME: Birey bugünkü durumunun, yazgı ve geleceğinin kendi elinde olduğunu görür. Şunun bunun elinde oyuncak olmayacaktır. Bu olanak muazzam bir güçle desteklenmektedir; o güç Millî Egemenliktir. Yeter ki, o kuvvet tek bir şahsın, üç beş kişinin veya bir sınıfın eline geçmemiş olsun. Birey de uyanık olsun.

-İÇ RAHATLIĞI: Bütün bu gerçekleri göz önüne alınca diyebiliriz ki, birey Millî Egemenliğe sahip çıkma bilincine erecek, bu farkındalığın ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır. Önemli bir görevi ve sorumluluğu olduğunu görecektir. Hatırlayalım ki, Millî Egemenlik; toplumdaki insan sayısına (ülke nüfusuna, ordu ve güvenlik güçlerine), bireylerin ve kurumların beyin ve bilim gücüne, ülkenin ekonomisine, birey ve kurumların sosyal ahlak düzeyine bağlıdır. Birey işte bu saydığım unsurların nicelik ve niteliğine ne kadar sahip çıkar ve katkıda bulunursa, bir yurttaş olarak görevi ve sorumluluğunun, aynı zamanda vicdanının gereğini o kadar yerine getirmiş olacaktır. Bu davranış onu huzurlu kılacak, mutlu edecektir.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura