Atatürk Okulu > Milliyetçilik Dersleri
21-02-2020
MİLLÎ BİRLİK NEDİR, NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Bir babanın beş oğlu varmış. Birbiriyle geçinemez, hep kavga ederlermiş. Baba, “Birbirinizi sevin, birlik olun!” dermiş ama, hiç oralı olmazlarmış.

Sonunda o mukadder gün gelmiş, baba ölüm döşeğine düşmüş. Çocuklarını yanına çağırmış, kendisine beş çubuk getirmelerini söylemiş. Baba, çubukları bir araya getirip oğullarına vermiş. “Kırın bakayım bu çubuk demetini” demiş. Hiçbiri başaramamış. Bunun üzerine baba demeti alıp, çubukları bu kez teker teker uzatmış oğullarına. Kardeşlerin hepsi de çubukları kolayca kırmış.

Bunun üzerine baba şöyle konuşmuş: "Yavrularım, siz bu çubuklara benzersiniz. Eğer birlik olursanız, kimse size dokunamaz; güçlü olur, her tehlikeyi savuşturursunuz. Yok, ayrılık güder birbirinizle çekişirseniz, zayıf düşer, şunun bunun oyuncağı olur, yenilir, ezilirsiniz. Unutmayın, birlikten kuvvet doğar.”

Atatürk milletimizin başarısını birlik olmaya bağlar. Eğer Millî Birlik yoksa, diğer hiçbir silahın önemi yoktur.

Yıl 1923…, bakın ne diyor:

Elde ettiğimiz başarılar yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün bu başarılar, bütün milletin azim ve imanıyla işbirliği yapması sonucudur. Kahraman milletimizin ve seçkin ordumuzun kazandığı başarılar ve zaferlerdir. Bir millet, bir ülke için kurtuluş, esenlik ve başarı istiyorsanız, bunu yalnız bir şahıstan hiçbir zaman talep etmemeliyiz. Herhangi bir şahsın başarısı demek, o milletin başarısı demektir.

Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli kuvvetlerin bir istikamette bir araya gelmesiyle mümkündür. Dolayısıyla bilelim ki, ulaştığımız başarı, milletin kuvvetlerini birleştirmesinden, işbirliği yapmasından ileri gelmiştir. Eğer bu başarıları, zaferleri gelecekte de taçlandırmak istiyorsak, aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.

Birlik “ortak bağlar” ister, “ortak hedefler” ister, “ortak çalışma”, birlikte iş yapma ister. Millet de öyledir, ortak bağlarla oluşur; ortak hedeflerle yaşar, ortak işlerle güçlenir, yenilmez olur.

Millî Birlik milletin içinde hiçbir bölücü ve ayırıcı unsura yer vermez. Ne var ki, iç ve dış düşmanın birinci ve değişmez hedefi de Millî Birliktir, Millî Birliği parçalamak, yok etmektir!

* * *

Bir yurtseverin birinci görevi, her şeyden önce Türk milletinin birliği için çalışmaktır; beyniyle, yüreğiyle, elleriyle!... Ne derecede yurtsever olduğu da ancak bu gayretinin derecesinden anlaşılır.

Şu günlerde en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey Millî Birliktir!

Millî Birlik bir milletin en değerli varlığı, en büyük gücüdür. Millî Birlik aynı milletin çocuklarının gerektiğinde vatan için tek vücut olmaları, zekâlarını, bilgi ve kültürlerini, uzmanlıklarını birleştirmeleri, ortak hedef yönünde azimle çalışmaları, mücadele etmeleridir.

Hepimiz biliyoruz ki, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bütünlüğü büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Peki, bu durum karşısında milletimizin ihtiyacı olan birlik yok mudur? Elbette vardır, ancak 70 yıldır ve özellikle son 15 yılda yapılan büyük ihmal ve saldırılar sonucu önemli ölçüde hırpalanmış, zayıflatılmıştır.

Dolayısıyla Millî Birliğimizin üzerinde yeniden durmak, onu canlandırmak, yeniden güçlendirmek zorundayız. Peki, nasıl sağlayabiliriz bunu, neler yapabiliriz?

Sorunun yanıtını Millî Birliği oluşturan etmenlerde buluyoruz.

Yapılabilecek işlerden bir kısmı uzun dönemde, bazıları ise kısa dönemde sonuç verir. Genel olarak yapılması gereken işler, alınacak önlemler şunlar olabilir:

1) İlk olarak, yurttaşlarda bir ortak tarih bilinci oluşturulmalı, var olan bilinç güçlendirilmelidir.

2) Herkes her dilden önce ana dilini, devletimizin dili olan Türkçe’yi daha iyi öğrenmeye, en iyi şekilde kullanmaya ve geliştirmeye çalışmalıdır.

3) Millî kültür Batı’dan gelen etkilere, özellikle Amerikan kültürünün olumsuz etkilerine karşı koruma altına alınmalıdır.

4) Atatürkçülük bizim millî ülkümüzü içerir. Dolayısıyla, yurttaşlarımıza, özellikle de gençlerimize gerçek Atatürkçülüğü anlatmaya yönelik öğretim kampanyaları başlatılmalıdır.

5) Millî Birliği oluşturucu unsurlar çoğu zaman örgütlenme ister. Bu bakımdan, bireyler her alanda örgütlenmeye teşvik edilmelidir.

6) Ekonomiye, sanayileşmeye, ekonomik kalkınmaya büyük önem vermek gerekir. Ülkede kalkınma dengeli olmalıdır. İşsizliğin önlenmesi, eşitlik ve sosyal adaletin sağlanması başlıca hedefler arasında yer almalıdır.

7) Devlet yalnızca millete hizmet etmeli, hükümetler yalnızca Millî İrade’nin yerine gelmesi için çalışmalıdır.

8) Türkiye bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Devlet ve milletin bütünlüğü tehlikededir. Halka bir felaketle karşı karşıya bulunduğumuz, herkesin anlayacağı şekillerde kesintisiz anlatılmalıdır. Bu faaliyet etkili bir örgütlenme ve geniş çaplı kampanyalar gerektirir. Görev özellikle aydınlara düşüyor.

Genel olarak, büyük öğretim kampanyaları kapsamında halka Millî Birliğin neden gerekli olduğu, bireye ve topluma sağlayacağı faydalar kesintisiz olarak, somut örneklerle anlatılmalıdır. Tüm faaliyetlere başta yurtsever medya, ilgili kurumların katılımı sağlanmalıdır.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura