Atatürk Okulu > Ahlak Dersleri
04-02-2018
GİRDİĞİ BÜTÜN SEÇİMLERİ KAYBEDEN BİRİ CHP’YE YENİDEN NASIL BAŞKAN OLDU?

Tarih 3 Şubat 2018… CHP 36. Olağan Kurultayı… Sekiz yıldır girdiği bütün seçimleri kaybeden bir şahıs yeniden başkan seçiliyor!

Nasıl oluyor bu? Türlü şekilde açıklanabilir. Benim aklıma öncelikle insan karar ve davranışlarında etkili olan “birey/ kamu çatışması” geliyor. 

Eğer tercihlerde bireysel menfaatler öne çıkar, kamu menfaati geri plana atılırsa, işte bu tanık olduğumuz olay olur. Başarısız olan, gerekli yeteneklere sahip olmadığı anlaşılan biri Türkiye’nin en kritik bir döneminde –kişisel çıkarlar ön plana alınarak- ana muhalefet partisine yeniden başkan seçilir.

Ben bunları düşünürken, Ataname’nin soruna ışık tutacak yöneltileri de zihnimden artarda geçmeye başladı. Bu yöneltilerden alınacak o kadar ders var ki... Okuyan, yurtsever olan, “önce vatan, önce milletim” diyen dersini alır.

Bazılarını aşağıya kaydediyorum, tümü “Yurtseverlik” derge’sinden.

* * *

M. K. Atatürk konuşuyor:

- Hayatta izlediğin hedef hiçbir zaman kişisel olmayacak. Her ne düşünürsen, her ne işe girişirsen, daima ve öncelikle ülkenin, milletin, bir üyesi olduğun topluluğun, örneğin meslek camianın adına, çıkarına olacak. Kendi şahsının sivrilmesi ve yükselmesi olmayacak önceliğin!  [2]

- En iyi birey kendinden çok, mensup olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır. [5]

- Türk genci!... Sana öğüdüm budur: Kendinden de çok, ülkeni ve milletini düşün. Kendini milletinin varlık ve mutluluğuna ada. Her türlü huzurunu, kişisel duygularını Türk milletinin mutluluğu için feda etmeyi bir zevk bil; hayatının her döneminde, hatta en bunalımlı, en sıkıntılı günlerinde bile… Her şeyden önemli olan, milletine yapacağın hizmettir. Bunu bir an hatırından çıkarma! Buna göre çalış, hazırlan! Ülken için gerçek ideal neyse onu gör,  yalnız ona yürü. İşini, görevini yaparken, mutlaka yurdunun çıkarını düşün. Meslek yaşamında, bütün siyasi mücadelelerinde hareket prensibin, milletin ve vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olsun. Hepimiz için asıl olan budur: Milletimizin, vatanımızın hayat ve esenliğini sağlamaktır. [17]

- Benim bütün yaşamımda takip ettiğim amaç, hiç bir zaman kişisel olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her neye girişmiş isem, daima ülkemin, milletimin adına ve menfaatine olmuştur. Hiç bir zaman şahsımın öne çıkmasını ve sivrilmesini dikkate almadım. Eğer o yaratılışta olsaydım, ne yazık ki maceracılığa pek elverişli olan muhit ve durumlarda fırsatlar eksik değildi. Gayesi vatan ve milletin kurtuluşuna yönelik olan ve bu gayeyi temiz ve her türlü kişisel duygulardan uzak olarak takip edenlerle birlikte çalışmak benim için daima pek şerefli bir iş oldu. Bu koşulun olmaması halinde, Allah’ımdan ülkeye zararlı olmaktan beni korumasını diledim. Hiçbir zaman kişisel gücenikliğimi birtakım olumsuz girişimlerle tatmine kalkmak adiliğine tenezzül etmedim. En fazla yapacağım şey, istifa edip tevekkül içinde geçimimi sağlama yollarına başvurmaktan ibaret olurdu. [18]

* * *

Kendisi başta, oy aldığı 700 küsur delegenin Atatürk’ü hiç tanımadıkları, hiç okumadıkları, asla örnek almadıkları nasıl belli oluyor. Çünkü “önce ben” diyorlar, “önce benim çıkarım, benim koltuğum” diyorlar. Çünkü sosyal ahlaktan yoksunlar.

Çünkü “Mustafa Kemal’in askeri “değiller.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura