Atatürk Okulu > Amaç ve Esaslar
11-02-2018
CUMHURİYETİMİZE VE ATATÜRK’E BİR SALDIRI OLDUĞU ANDA…

Haberturk kanalında bir tarihçi bayan “Atatürk bize ne hakkı verdi? Biz kadınlar hakkımızı söke söke aldık”  demiş.

İşte Atatürk’e ve onun eserine yönelik bir çarpıtma daha!

Ne yapacak bu durumda Atatürkçüler?

Önceden, ekipler halinde bir araya gelmiş, her bakımdan donanmış olacaklar.

Derhal harekete geçecekler.

Ellerinin altında belgeler, kafada bilgiler…, makaleler, kitaplar hazır. Kısa sürede yanıtlarını hazırlayıp gerçekleri yıldırım hızıyla bütün ülkeye yağdıracaklar; yanıtlar hem halkımıza ulaşacak,  hem de halkı yanlış bilgiyle zehirlemeye çalışan bu bozuk niyetli tarihçiye ve benzerlerine.

Örneğin Sina Akşin’in, Attila İlhan’ın, Metin Aydoğan’ın, Banu Avar’ın, Sinan Meydan’ın, başka Atatürkçü yazarların makaleleri, kitapları var; benim Ataname kitabım var. Bu sonuncu bir açıdan sağlam, mücadeleye hayli elverişli kaynaklardan biridir. Çünkü doğrudan Atatürk konuşmakta, düşünce ve eylemlerini doğrudan kendisi anlatmaktadır. Büyük Aydınlanmacı’nın Türkiye’nin sorunlarına ilişkin görüşlerini topluca ve en seri şekilde bulduğumuz Ataname’de kadına ve kadın sorunlarına, Laiklik İlkesi kapsamında dört derge ayrılmıştır: Kadın ve Erkek, Kadın Eğitimi, Kadının Görevleri, Kadın giyimi

Burada görev “Cumhuriyete ve Atatürk’e Yönelik Saldırıları Takip Ekibi”ne düşmektedir[1].

Ekip üyeleri derhal toplanarak, o dergelerden, verilecek yanıtı hazırlayıp hızla yayar. Böylece söz konusu kişi ve benzerleri Atatürk’ün ve Atatürkçü düşüncenin yalnız olmadığını görecektir. Halk nazarında, o kişinin hakiki karakteri açıklığa kavuşacak, itibarı layık olduğu mertebece olacaktır.

Sonuç olarak Atatürkçüler “münzevi” Atatürkçülüğü bırakıp, “sosyal” Atatürkçülüğe başlamadıkça hiçbir başarı elde edemezler ve sürekli mevzi kaybederler. Şimdiye kadar hep böyle olmuştur. Bundan sonra böyle olmaması için, ekip çalışması şarttır. Bu ekipler zamanla birbiriyle bağlantı kurarak, konu yönünden işbölümüne gidebilirler. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar. Ekip çalışması Atatürkçüleri düzenli, disiplinli ve sak yapar. Birçok ekip, her biri belirli bir konuya veya birkaç konuya yoğunlaştığı için, çalışma sağlam olur, etkili olur, ses getirir.

Bu aynı zamanda ülke çapında bir araya gelmenin bir yoludur.

 

[1] Bu ekip hakkında bir yazımda bilgi verdim. Şu adresten bilgi edinebilirsiniz: http://www.cihandura.com/tr/makale/CUMHURIYETI_VE_ATATURKU_SAHIPLENME_EKIPLERI_CASEK

 

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura