Atatürk Okulu > Amaç ve Esaslar
26-02-2018
BİR YÜKSELİŞ GEREKİYOR: AMATÖR ATATÜRKÇÜLERDEN İŞÇİMEN ATATÜRKÇÜLERE, ÖNCÜ ATATÜRKÇÜLERE!...

- Bugün bir çıkmaza saplanmış olan Türkiye’nin, “Öncü Atatürkçüler”e ihtiyacı var.

- Kimdir Öncü Atatürkçüler? 

- Öncü Atatürkçü, Atatürk’ün görüşlerini çok iyi bilen, aynı zamanda onlara kolayca ulaşabilen, kullanabilen, çevresine yayan kimsedir. Türkiye bir sorunla mı karşılaştı, bir değerlendirme, bir çözüm önerisi mi gerekiyor? Öncü Atatürkçü derhal Atatürk’ün görüşlerine başvurur, onların ışığında konuyu irdeler, açıklar, çıkış yolu arar. Fikir oluşturur ve yayar, ona göre hareket eder.

- Hayır arkadaş, ben Atatürkçüyüm, özgürüm; kendi başıma, serbestçe, istediğim gibi düşünmek isterim!

-Öyle mi? Tamam, nasıl istersen…, serbestsin, istediğin gibi düşünebilirsin. Kendi kafana göre, dağarcığındaki hazır bilgiyi tekrarlar veya ona göre sonuçlar çıkarır, gelişigüzel konuşur ve yazarsın. Ancak gözden kaçırdığın önemli bir husus var, seni uyarmak zorundayım: Mademki kafana göre, aklına geldiği gibi davranacaksın, o zaman neden “ben Atatürkçüyüm” diyorsun? Onun görüşlerinden habersizsin veya hazır olan, yıllardır değişmeyen, kıt bilgi dağarcığınla, birkaç basmakalıp slogan ve hareketle yetiniyorsun, günlerini böyle geçiriyor. Hayır, böyle Atatürkçü olunmaz. Eğer gerçekten Atatürkçü isen, önce Büyük Önder’in ortaya koyduğu fikir sistemine göre düşünmek, duyumsamak, iş yapmak zorundasın. Aksi halde, sen yüzeysel bir Atatürkçüsün, amatör bir Atatürkçüsün.

-“Amatör Atatürkçü” derken?…

- Amatör Atatürkçü, adı üzerinde, Atatürk’ü, cumhuriyetimizi ancak  takım tutar gibi tutan kişidir. Kendince Atatürk’ü sever, ona saygı duyar. Cumhuriyetimize bağlıdır. Ne var ki, bu alanlardaki kültür düzeyi sığdır. Söyledikleri, yazıp çizdikleri hep aynıdır, yavandır. Atatürkçe düşünemez, iş yapamaz. Çevresini etkileyemez. Mücadeleci değildir, olsa da zayıf kalır. Birtakım basit eleştiri ve karşı çıkışlarla, mücadele verdiğini sanır. Diğer Atatürkçülerle bir araya gelemez, birlik olamaz. Atatürkçülerin Ortak Düşünme Sistemi’nden habersizdir.

Ancak, bir de Öğrenen Atatürkçüler vardır. Bunlar Atatürk’ü ve Cumhuriyeti sevmekle, devrimlere bağlı olmakla yetinmezler; aynı zamanda Atatürkçülüğü, Ataöğreti’yi öğrenmeye çalışırlar, bu alandaki bilgilerini sürekli artırırlar. Faaliyetleri sistemli, düzenli ve ortaklaşadır. Öğrenen Atatürkçülerden bazıları zamanla İşçimen Atatürkçüler olur. İşçimen Atatürkçülerin, Öğrenen Atatürkçülerden ayırt edici farkı iş yapmalarıdır, gerektiği her defasında öğrendiklerini uygulamaya koyarlar, örgütleyici, çalışkan ve dinamiktirler.

Bazı Atatürkçüler de Halk Dostu Atatürkçülerdir. Halk dostu Atatürkçüler yalnız bilgi sahibi değildir, aynı zamanda halka erişme, onunla kaynaşma yeteneğine sahiptirler. Öğrenen Atatürkçüleri bu istikamette teşvik etmek, özendirmek gerekir. Nasıl yetişecek bu Atatürkçüler? Yanıt: Ortak düşünce sistemine yöneldikleri zaman, o sistemden hareket ederek, fikir ürettikleri, iş yapmaları zaman...

- Peki, ben nasıl bulacağım bu ortak düşünme sistemini?

-Çok kitap okuyacaksın. Cumhuriyetimiz ve Atatürk üzerine çok daha fazla yapıt okuyacaksın, ancak sistemli olarak, bir düzen çerçevesinde...  Gelişigüzel bilgi birikimi verimli olmaz. Aklıma geliveren kimi yazarların adlarını vereyim, kuşkusuz başkaları da var: Sina Akşin, Falih R. Atay, Banu Avar, Doğan Avcıoğlu, Metin Aydoğan, Necip Hablemitoğlu, Attila İlhan, Ceyhun A. Kansu, Ahmet T. Kışlalı, Sinan Meydan, Uğur Mumcu, Turgut Özakman,… Bu ve diğer Atatürkçü yazarlarımızın kitaplarını sindire sindire okurken, bir yandan da, Atatürk’ün değişik alanlardaki fikir ve görüşlerine en kısa yoldan, en sistemli olarak ulaşmak elbette mantıklı bir seçenektir. Bu takdirde, ATANAME’ye başvuracaksın. Ancak faaliyetin sırasında “münzevi” değil, “sosyal Atatürkçü” olacaksın. Bu, şu demek: asla yalnız olmayacaksın, arkadaşlarınla bir araya gelecek, gruplar, ekipler kuracaksın. Dayanışma, işbölümü ve birlik içinde hem kendini hem başkalarını yetiştireceksin.

* * *

Demek ki, ülkemizin çıkmazdan kurtulması için kutsal bir yükseliş gerekiyor: Amatör Atatürkçülerden, Öğrenen Atatürkçülere, İşçimen ve Halk Dostu Atatürkçülere,… Öncü Atatürkçülere!...

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura