Atatürk Okulu > Kitaplık
10-06-2018
ATATÜRK, MİLLÎ MÜCADELE VE CUMHURİYETİMİZ HAKKINDA YAZILMIŞ ÖNEMLİ KİTAPLAR

 

İsmet Görgülü, Atatürk'ün Özel Yaşamı: Uydurmalar Saldırılar Yanıtlar, 3. B., Bilgi Yayınevi, Ankara, 232 s.

Bu kitap; Atatürk milliyetçiliğine dayalı, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni İslam cumhuriyetine dönüştürmek veya Türkiye'yi bölmek isteyenlere; onların iftira, uydurma ve yalanlarıyla beyinleri kirletilenlere bir yanıttır.

İsmet Görgülü, Atatürk'ün özel yaşamı hakkında uydurulan iftira ve yalanların yalnızca O'nun şahsına değil, aynı zamanda Türk ulusuna, Türk yurduna, Türk devletine saldırı amaçlı olduğu gerçeğinden hareketle hazırladığı bu kitapta; doğruları-gerçekleri kanıtlarıyla ortaya koyuyor.

''İkinci bir 'Milli Mücadele'ye gerek duymamak için en az hainler kadar cesaret sahibi ve eylemci olunmalıdır! Ulusal değer olan Atatürk'e, 'Atatürk faktörü'ne sahip çıkılmalıdır. Atatürk'ün doğrular ve gerçeklerle yaşatılaması, Türkiye'nin yaşamasıdır.'' [Tanıtım yazısı]

==

Mehmet Ali Öz,  Atatürk’ün Soy Kütüğü, Kişisel Yayın, 2014, 252 s.

    (Bakınız: yazarın aşağıda yazılı ikinci kitabı)

Mehmet Ali Öz, Atatürk’ün Ailesi, AsiKitap, 2017, 540 s.

     Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi ve askeri geçmişi ve yaşamı hem yaşadığı dönemde hem de bugün pek çok açıdan araştırılmış olsa da, ailevi geçmişi çok az çalışmaya konu olmuştur.  
 
Atatürk gerçekten de 1881’de mi doğdu?  
Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin mesleği neydi?  
Atatürk, babası Ali Rıza Efendi öldüğünde kaç yaşındaydı?  
Atatürk’ün ailesinin kökeni nereye dayanır?  
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ailesi Nakibzâdeler, Selanik’e   nereden gelmiştir?  
Atatürk’ün kaç kardeşi vardır?
 
Hayatının uzun bir dönemini Atatürk’ün aile geçmişini ve soy kütüğünü araştırmaya  ayıran  Mehmet  Ali Öz,  Başbakanlık  Osmanlı Arşivi’nde yaptığı uzun araştırmalar sonucunda, Atatürk’ün soy kütüğü ile ilgili bilinmeyenlere ışık tutuyor ve cevabı bilinmeyen soruları belgelerle cevaplıyor.[Tanıtım Yazısı]

==

Özdemir İnce, Cumhuriyet’in Üç Fedaisi, Tekin Yayınevi, İst., 2017, 312 s.

Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu ve Dr. Reşit Galip; gördükleri öğrenim düzeyi, genel kültürleri, genç yaşta yaşadıkları hayat deneyimleri dolayısıyla dünyanın en üst düzeydeki entellektüelleri arasında, uygulamadaki başarılarıyla ise hepsinin önünde ve üzerinde yer alırlar.

Cumhuriyet onların öncülüğünde dinbaz ve ulema tayfasını okuldan, mülkiyeden, adliyeden ve üniversiteden, masa ve kasadan uzaklaştırdığı, devleti ve toplumu laikleştirdiği ve çağdaşlaştırdığı için dinbazlar bu Üç Fedai’nin düşmanıdırlar.

Cumhuriyet döneminin en eğitimli, en dona­nımlı, en namuslu, en fedakâr kadrosu olan Şükrü Saracoğlu-Mahmut Esat Bozkurt-Reşit Galip kuşağına karşı, laik ve demokratik bir devlet kurdular diye, karşı devrimcilerin ve cumhuriyet düşman­larının amansız bir kini vardır. Bu kinin kaynağı, bu kahramanların kişilik ve temsil ettikleri kimliktedir. Bu insanlar Cumhuriyet’ten önce doğmuştu. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi eğitim ve öğrenim gördüler, Kurtuluş Savaşı’na katıldılar. Hayatın sınavlarından geçtiler başlangıçta tam anlamıyla demokratik olmasa bile onu amaçlayan, hukuku çağdaşlık düze­yine çıkarmak için çaba gösteren, elden geldiğince sosyal ve laik bir cumhuriyet kurdular. Başbakanlık, bakanlık gibi görevlerde bulunmuş olan Cumhuriyet’in Üç Fedaisi’nin kimi öldüğü zaman kira evinde oturuyordu, kiminin de cebinde sadece beş lirası vardı.

Bu kitap Cumhuriyet’in bu üç fedaisinin anısına dikilen bir anıttır. [Kitap tanıtımı]

==

Turgut Özakman, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele (Yalanlar, Yanlışlar, Yutturmacalar), Bilgi Yayınevi, 1998, 789 s.

Son yılların, günümüze ışık tutan en geniş ve şaşırtıcı araştırması... Yakın tarihimize yönelik başlıca yalanları, yanlışları ve yutturmacaları büyük bir sabırla derleyen ve titizlikle değerlendiren Turgut Özakman, yüzlerce yerli ve yabancı objektif kaynağa dayanarak gerçekleri açıklamakta, bilinen kıvrak üslubu ile bir kısım yorucu ve ayrıntılı bilgiyi bile, bir solukta okunacak biçimde sunmaktadır.

Bütün tarih severlerin ve yakın tarihimizle ilgili gerçekleri öğrenmek isteyenlerin, başucu ve başvuru kitabı olacak bir çalışma. Eserde değinilen yalan, yanlış ve yutturmacaların çoğu ile belki de ilk kez karşılaşacak, çok şaşacak, çok gülecek, belli bir amaçla nasıl bir sahte tarih yaratılmak istendiğini görerek, Türkiye'nin geleceği bakımından çok da düşüneceksiniz.

Çeşitli iddiaları değerlendirilen eski yeni yazar ve siyasetçilerden bazıları: H.E. Adıvar, Çetin ve Mehmet Altan, Fikret Başkaya, Burhan Bozgeyik, Hasan Hüseyin Ceylan, Fatih Çekirge, İ.H. Danişmend, Abdurrahman Dilipak, Tarık Mümtaz Göztepe, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ahmet Kabaklı, Kazım Karabekir, Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Kutay, Yalçın Küçük, Prof. Dr. Faruk Özerengin, Emine Şenlikoğlu, H. Suphi Tanrıöver, Mete Tunçay, Vehbi Vakkasoğlu ve ötekiler...  [Arka kapaktan]

KİTABIN PLANI:

Giriş

Vahidettin

Mustafa Kemal

Vahidettin ve Mustafa Kemal

Kurtuluş Savaşı

-Kurtuluş Savaşının Nitelikleri Hakkında İddialar

-Savaşlar

-Lozan, Hilafet Ve Ek Konular

-Son Konular

*

Kitaba ayrıca geniş bir dizin eklenmiştir. Dizinde “metin ve dipnotlarda adı geçen yazar, konuşmacı ve başlıca tarihî kişiler yer almaktadır. Konular; ayrıntılı tutulmuş olan “içindekiler” bölümünün yardımıyla bulunabilir.”

==

Falih Rıfkı Atay, Çankaya: Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar, Bateş yayını, İst., 1984, 586 s.

-I-

Çankaya isimli eserinde Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün hayatını ve inkılapları çok güzel bir Türkçeyle anlatmıştır. Bu eser sayesinde hem Atatürk’ün hayatı ve inkılapları gün yü­züne çıkarılmış, hem de yakın dönem Türk siyasi hayatına ışık tutulmuştur. Eseri önemli kılan unsurlardan birisi de Ata­türk’ü çok yakından tanıyan biri tarafından kaleme alınmış -olmasıdır. Diğer taraftan kullanılan dilin akıcılığı ve yazarın döneme ait bütün gerçekleri samimi bir şekilde anlatması da eserin kıymetini artıran özelliklerdendir. Yazar, Atatürk’ü ya­kından tanıdığı için Atatürk hakkındaki başka yerde bulama­yacağımız özel ve kıymetli bilgiler eserde bulunabilmektedir.

Eser üç ana bölümde ele alınabilir.

-Birinci bölüm Ata­türk’ün doğumu ve tarih sahnesine çıkana kadarki dönemi içine alır: 1881-1908 bölümünde Atatürk’ün çocukluk ve gençliği: 1908-1914 bölümünde Meşrutiyet; 1914-1918 bö­lümünde 1. Dünya Savaşı anlatılır.

-İkinci bölümde ise Osman­lı Devletinin yok oluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu anlatılır: Çökme, Liderliğe Doğru, Gerilla Devri, Ordu Devri, Yeni Devir, Kemalizm gibi bölümler yer alır.

-Son Bölümde İse Atatürk’ün değişik konulardaki görüşleri ve karakteri çözümlenmeye çalışılır.

* * *

-II-

Çankaya, Falih Rıfkı Atay’ın, Atatürk’ün uzun yıllar yanında bulunan bir dostu olarak kaleme aldığı eseridir. Bu yönüyle Atatürk’ün biyografisi olma özelliğini taşımaktadır. Fakat kitabın kurgusu salt bir biyografi tarzında değil, Atatürk’ün doğup büyüdüğü, içinde yaşadığı toplum ve olaylara da ışık tutan ve o günün bakış açısını çok açık bir şekilde gözler önüne seren bir yaklaşımı da yansıtmaktadır. Dolayısıyla yazar adeta okuyucuyu o günlere götürmekte ve belki daha önce okuduğumuz, fakat net olarak kavrayamadığımız birçok konuyu yaşarcasına anlama fırsatı vermektedir. Eserde anlatılan anı ve anekdotlar Falih Rıfkı’nın bizzat gördükleri ve yaşadıkları olması ve ilk ağızdan anlatılması okumayı sürükleyici ve akıcı hale getirmiştir. Kitap, Atatürk’ün hayatındaki önemli devreleri içeren dokuz bölüm halinde anlatılmıştır. Bu bölümler şu şekildedir:

-    MUSTAFA KEMAL  1881-1914 (Çocukluğu ve İlk gençliği, Ortam, Pangaltı, Hürriyet Yolunda)

-    1908-1914 (Meşrutiyet)
-    1914-1918 (Birinci Dünya Harbi) s.73
-    ÇÖKME
(Yıkılış) s.115

-    LİDERLİĞE DOĞRU (Durum) s.175
-    GERİLLA DEVRİ
(Kuruluş, Kuşatılma, Meclis) s.231
-    ORDU DEVRİ
(Ordu, Perde Arkası, Sakarya’dan Sonra, Zafer, Zafer Sonrası) s.269
-    YENİ DEVİR
(Ankara’da İlk Günler) s.347
-    KEMALİZM
(Devrimler, İç Didişme, Değişen Hayat, Bir Şehir Yapmak, Şapka, Yazı, Laiklik, Ekonomi, Bir Deneme, Dil ve Tarih) s.370
-    ATATÜRK’ÜN SON YILLARI s.481
-    ANI VE FIKRALAR s.503

(Bilgiler Internet’ten derlenmiştir. Kitap daha sonraki yıllarda da birçok kez yayımlanmıştır.)

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura