Atatürk Okulu > Kitaplık
03-04-2018
ATATÜRK, MİLLÎ MÜCADELE VE CUMHURİYETİMİZ HAKKINDA BİLİMSEL KİTAPLAR

Mehmet Ali Öz,  Atatürk’ün Soy Kütüğü, Kişisel Yayın, 2014, 252 s.

    (Bakınız: yazarın aşağıda yazılı ikinci kitabı)

Mehmet Ali Öz, Atatürk’ün Ailesi, AsiKitap, 2017, 540 s.

     Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi ve askeri geçmişi ve yaşamı hem yaşadığı dönemde hem de bugün pek çok açıdan araştırılmış olsa da, ailevi geçmişi çok az çalışmaya konu olmuştur.  
 
Atatürk gerçekten de 1881’de mi doğdu?  
Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin mesleği neydi?  
Atatürk, babası Ali Rıza Efendi öldüğünde kaç yaşındaydı?  
Atatürk’ün ailesinin kökeni nereye dayanır?  
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ailesi Nakibzâdeler, Selanik’e   nereden gelmiştir?  
Atatürk’ün kaç kardeşi vardır?
 
Hayatının uzun bir dönemini Atatürk’ün aile geçmişini ve soy kütüğünü araştırmaya  ayıran  Mehmet  Ali Öz,  Başbakanlık  Osmanlı Arşivi’nde yaptığı uzun araştırmalar sonucunda, Atatürk’ün soy kütüğü ile ilgili bilinmeyenlere ışık tutuyor ve cevabı bilinmeyen soruları belgelerle cevaplıyor.[Tanıtım Yazısı]

Özdemir İnce, Cumhuriyet’in Üç Fedaisi, Tekin Yayınevi, İst., 2017, 312 s.

Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu ve Dr. Reşit Galip; gördükleri öğrenim düzeyi, genel kültürleri, genç yaşta yaşadıkları hayat deneyimleri dolayısıyla dünyanın en üst düzeydeki entellektüelleri arasında, uygulamadaki başarılarıyla ise hepsinin önünde ve üzerinde yer alırlar.

Cumhuriyet onların öncülüğünde dinbaz ve ulema tayfasını okuldan, mülkiyeden, adliyeden ve üniversiteden, masa ve kasadan uzaklaştırdığı, devleti ve toplumu laikleştirdiği ve çağdaşlaştırdığı için dinbazlar bu Üç Fedai’nin düşmanıdırlar.

Cumhuriyet döneminin en eğitimli, en dona­nımlı, en namuslu, en fedakâr kadrosu olan Şükrü Saracoğlu-Mahmut Esat Bozkurt-Reşit Galip kuşağına karşı, laik ve demokratik bir devlet kurdular diye, karşı devrimcilerin ve cumhuriyet düşman­larının amansız bir kini vardır. Bu kinin kaynağı, bu kahramanların kişilik ve temsil ettikleri kimliktedir. Bu insanlar Cumhuriyet’ten önce doğmuştu. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi eğitim ve öğrenim gördüler, Kurtuluş Savaşı’na katıldılar. Hayatın sınavlarından geçtiler başlangıçta tam anlamıyla demokratik olmasa bile onu amaçlayan, hukuku çağdaşlık düze­yine çıkarmak için çaba gösteren, elden geldiğince sosyal ve laik bir cumhuriyet kurdular. Başbakanlık, bakanlık gibi görevlerde bulunmuş olan Cumhuriyet’in Üç Fedaisi’nin kimi öldüğü zaman kira evinde oturuyordu, kiminin de cebinde sadece beş lirası vardı.

Bu kitap Cumhuriyet’in bu üç fedaisinin anısına dikilen bir anıttır. [Kitap tanıtımı]

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura