Atatürk Okulu > Amaç ve Esaslar
12-12-2016
ATATÜRKÇÜLERİN ORTAK BİR DÜŞÜNME SİSTEMİNE İHTİYACI VAR

Atatürk’ün fikir ve görüşlerini sözcük sözcük, satır satır öğrenip kullanmadıkça, üzerinde kafa yormadıkça, uygulamadıkça Atatürkçü olamayız. Olsak da “yarım Atatürkçü” oluruz.

Herhangi bir konuda konuşma yapacağımız, bir yazı kaleme alacağımız, bir işe girişeceğimiz zaman, aklımıza gelen fikir ve çözümlerin önce Atatürkçü hareket noktalarını arayıp bulalım. Fikirlerimizi ancak o noktaların doğrultusunda uygulamaya koyalım.

Bu neden gereklidir? Çünkü birer Atatürkçü olarak, ortak bir düşünce sistemine ihtiyacımız vardır. Bu sistem öyle yüzeysel değil, bütün genişliği ve derinliğiyle bilinmelidir. Şimdiye kadar bu husus, çok ihmal edilmiştir. Böyle bir zemini her birimiz kazanıp sindirmedikçe, kendi kendimize tutarlı olamayacağımız gibi, bir araya gelmemiz, birlik olmamız, bu birlik sayesinde büyük bir güç oluşturmamız zorlaşır, hatta imkânsız hale gelir.

Örnek vereyim. Bugünlerde bir tarikatın elindeki bir kız yurdunda meydana gelen yangın faciası vesilesiyle eğitim konusu gündemdedir. Kafamızda oluşmaya başlayan bazı fikirleri ifade için bir yazı kaleme almak istiyoruz. Elbette bu alanda eser vermiş yurtsever yazarlardan istifade edeceğiz. Ancak fikirlerimizi öncelikle Atatürk’ün aynı konudaki düşünceleri ışığında şekillendirmeliyiz.

Bu tutum bir dogmatizm midir, bir tür körü körüne biat mıdır? Akla bu soru gelebilir. Yanıtım şudur: Hayır, asla değildir. Atatürkçülüğün Devrimcilik (İnkılapçılık, Evrimcilik) ilkesi gereğince, kendimize özgü değerlendirmeler ve yorumlar da yapabileceğiz. Atatürk’ün görüşlerini, bilimsel ve ahlakî olan çağdaş verilerle yeniden değerlendirmekte veya onu tamamlamakta serbestiz.

Eğitim konusu, Atatürk’ün üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Çünkü Devrimlerin başarıya ulaşması, onun zamanında kurulan eğitim sisteminin devam ettirilmesiyle mümkündü. Bundan sapma bütün sistemin işlemez hale gelmesi demekti. Öyle de oldu: Ne yazık ki, sonraki kuşaklar bu devamlılığı sağlayamadı. İsmet İnönü hükümetleri ile birlikte, sistemden sapmalar başladı; eğitim sistemi geliştirilmedi, hatta bilinçli olarak tahrip edildi, uygulanmadı. 60 yıl sonra işte bugünkü trajik durumla karşı karşıya kaldık.

Atatürk’ün eğitim konusundaki fikirlerinden bir kısmını aşağıdaki yazımda topluca, Önderimizin kendi ağzından veriyorum. Konuyla ilgili yorum ve değerlendirmelerinizde bir bütün olarak ve ayrıntılarıyla bu metni göz önünde tutmalısınız.

**

ATATÜRK: KURTULUŞ İÇİN EN KUVVETLİ TEMEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMELİDİR

http://www.cihandura.com/tr/makale/ATATURK_KURTULUS_ICIN_EN_KUVVETLI_TEMEL_EGITIM_VE_OGRETIM_TEMELIDIR

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura