Atatürk Okulu > Milli Egemenlik Dersleri
24-02-2018
ATANAME: MİLLÎ EGEMENLİK İLKESİ

ATANAME’de “Açış” bölümünden sonra yer alan Milliyetçilik İlkesi’ni “Millî Egemenlik İlkesi” takip eder.

Millî Egemenlik İlkesi ne anlama gelir? Yanıt kısaca şudur:

Atatürk öğretisinin temeli Millet olgusudur. Millet birinci dayanaktır. Her şeyden önce güçlendirilecek, korunacak, savunulacak olan Millettir. Bu anlayış milliyetçilik ilkesinde yerini bulur. Peki, Millet nasıl var olacak, korunacak, nasıl daha güçlü kılınacak? Milletin varlığı ve korunması;  iki varoluş ilkesine tam olarak uyulmasına bağlıdır: Millî Egemenlik ve Tam Bağımsızlık ilkeleri.

Millet devletle ayakta durur. Millî Egemenlik İlkesi Ataöğreti’nin varoluş ilkelerinden birincisidir. Milletin yurt içinde bütün kararlarını, kendi iradesiyle serbestçe kendisinin alması demektir. Tam bağımsızlıkla birlikte Millî Egemenlik İlkesi’nin gerekleri ne kadar yerine getirilirse, devlet ve milletin varlığının dokunulmazlığı, devamlılığı ve gelişip güçlenmesi de o derecede güvence altına alınmış olur.

* * *

Millî Egemenlik ilkesi keni içinde 20 derge içerir. Bu dergeler ortak yönleri bakımından gruplandırılabilir. Gerekli işlemi yapınca 5 öbek (üst bölüm) elde ederiz ki, sırasıyla şunlardır (Her üstbölüme giren dergeleri parantez içinde gösterdim):

- Devlet (Devlet, Devletimiz)

- Millî Egemenlik (Millî İrade, Millî Egemenlik, Nitelik ve Belirleyicileri, Etkiler, Egemenlik Bilinci, Tek Adam, Özgürlükler, Kamuoyu)

- Üç Kuvvet (Kuvvetler Birliği, Kuvvetler Ayrılığı, Üç Erk, Yasama)

- İcraat (Kongreler, İstanbul Hükümeti, Meclisi Mebusan, İlk Meclis, Gruplaşmalar)

- Diğer (Bilanço)

* * *

Görüyoruz ki, Ataname’nin “Millî Egemenlik İlkesi” başlıklı bölümünde önce, “devlet” kavramı açıklanıyor. Ardından “Millî Egemenlik” kavramına geçiliyor. Sonra “Üç kuvvet”, yani Millî Egemenliğin aldığı üç şekil açıklanıyor. Nihayet “icraat” üzerinde, yani Türkiye’de Millî Egemenliğin kabulü ile sonuçlanan olaylar ve kurumlar üzerinde duruluyor.  Son bir derge “bilanço” adını taşıyor.

Kısacası, Egemenlik İlkesi’nin özü aşağıdaki ifadeden ibarettir. Bu kısa ifade ile Egemenlik ilkesini öz olarak öğrenir, aklımızda tutabiliriz.

Devlet   +  Millî Egemenlik ve Şekilleri  +  İcraat

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura