2007 - 2011 Makale Arşivi > Akademik Yazılar
08-02-2011
*EKONOMİDE YAPI NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

 “Yapı” kavramı günümüzde çok ilgi gören, ekonomik teori ve politikada geniş ölçüde kullanılan bir kavramdır. Bir iktisatçı, ekonomik olgu ve sorunlara yapısal açıdan yaklaşmadıkça, ne iyi bir teorisyen ne de iyi bir iktisat politikacısı olabilir.

Ancak yapı evrensel bir olgu olduğundan, yapı kavramı bütün bilimler de kullanılmaktadır. Örneğin, fizik bilimler maddenin yapısını, biyoloji canlı organizmaların yapısını inceler.  Matematik kendi alanında, örneğin sayılar dünyasındaki yapı tiplerini tanımlamaya çalışır.  Sosyal bilimler, toplumsal olgu ve kurumların, insan davranışlarının yapısını araştırır.

Bu yazının konusu, ekonomik yapı kavramı ve onun ekonomik teori ve politikadaki yeri, yapı ve politika ilişkisi, yapısal bakış eksikliğinin sakıncaları hakkında temel bilgiler sunmaktır.    

I) YAPI KAVRAMI VE YAPISAL ANALİZ

A) Yapı kavramını anlamak ve tanımlamak için, bir olgu ile ilgili olarak üç husus göz önüne alınır:

- O olgunun bir “küme” olduğu,

-O kümeyi oluşturan elemanlar,    

- Küme ile) elemanlar arasındaki,  elemanlarla elemanlar arasındaki oransal ilişkiler (kısaca yapısal ilişkiler)...

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura